Výsledky vyhľadávania

 1. Projektová príprava a rozhodovací proces v územiach so špecifickou hodnotou a územiach ochrany prírody a krajiny
  Gál Peter ; A7170 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.187-200
  ochrana prírody priestorové plánovanie plánovanie priestorové
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas
  Gažová Daniela ; A7170 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.201-213
  priestorové plánovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Projektová príprava a rozhodovací proces v zónach so špeciálnym režimom
  Gažová Daniela ; A7170 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.254-266
  ochrana pamiatková parky
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Metódy a nástroje pamiatkovej obnovy
  Gregorová Jana ; A2120 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.77-89
  obnova pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Projektová príprava a rozhodovací proces v pamiatkovo chránených územiach
  Vodrážka Peter ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.90-104
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - zborník (príspevkov)
  článok

  článok

 6. Prieskumy, rozbory a hodnotenia degradovaných území
  Finka Maroš ; A440 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.231-242
  brownfields priestorové plánovanie územie konverzie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Charakteristika území so špecifickým režimom
  Vodrážka Peter ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.10-19
  priestorové plánovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Definície a legislatíva ochrany historických sídiel
  Lalková Jarmila ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.46-65
  pamiatky ochrana
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Stručný prehľad dejín pamiatkovej starostlivosti : (Formovanie vzťahu "človek a pamiatka" od antiky po koniec 18. storočia)
  Hrašková Nadežda ; A3130 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.20-32
  pamiatky architektonické ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Kultúrno-historické hodnoty územia a sídla
  Schwarzová Anna 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.33-45
  kultúrne dedičstvo pamiatky ochrana pamiatková
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok