Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh na automatizované riešenie nástrihu pása využitím teórie hustého rozmiestnenia
  Vranková Edita ; M110 
  Aplikácie geometrie v technickej praxi : . s.99-104
  výstrižky automatizácia výrobných procesov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Zastřešení kruhového a obdélníkového půdorysu
  Maleček Kamil  Szarková Dagmar ; J210
  Aplikácie geometrie v technickej praxi : . s.59-64
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Modelovanie a vnútorné deformácie buniek masívov
  Velichová Daniela ; J210 
  Aplikácie geometrie v technickej praxi : . s.95-98
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok