Výsledky vyhľadávania

 1. Riešenie krajinnoekologických problémov malej vodnej nádrže Osuské
  Hornáčková Martina  Klementová Eva ; V160
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.41-43
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Malá vodná elektráreň ako súčasť rozvoja mikroregiónu
  Hodák Tomáš  Dušička Peter ; V170 Turošík Ján
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.27-29
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Solárna architektúra v domoch vidieckeho typu
  Lulkovičová Otília ; V290  Feketeová Mária ; V290
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.12-13
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Plynové odberné zariadenia v individuálnej výstavbe
  Valášek Jaroslav ; V290 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.26
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zdroje tepla na biomasu a drevný odpad
  Takács Ján ; V290 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.22-25
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kogenerácia a jej využitie v poľnohospodárstve
  Molnár Peter 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.20-21
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok