Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza architektonických hodnôt vidieckych sídiel
  Kráľová Eva ; A3130 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.23-25
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Revitalizácia rozptýlených usadlostí na Slovensku
  Majtán Štefan ; A1110 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : . s.26-30
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok