Výsledky vyhľadávania

 1. Projektový manažér verzus projektový líder. Project manager vs.project leader
  Kožíková Oľga ; M190  Jakábová Martina ; M4000
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.93-96
  projektový manažér projektový líder
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Nature and strategic importance of education
  Kajanová Jana ; C240 
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.209-211
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Príprava ľudských zdrojov pre oblasť environmentálneho krízového manažmentu. Human resources preparation for the environmental crisis management sphere
  Hajnik Bartolomej ; M250  Sakál Peter ; M4000
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.313-316
  ľudské zdroje krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Aplikácia manažérstva kvality ako forma motivácie pracovníkov k zlepšovaniu činnosti v organizácii. Application of quality management as a way of employes motivation to the process improvement in the organisation
  Paulová Iveta ; M300 
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.248-251
  manažérstvo kvality motivácia zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Controllingové úlohy a ich personálne zabezpečenie
  Potkány Marek 
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.116-120
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok