Výsledky vyhľadávania

 1. Skvalitnenie vysokoškolského štúdia pomocou ESF. Improvement of university study quality with help of ESF
  Hambalík Alexander ; M220 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.56-59
  štúdium vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The Mechanism of the Photoluminescence in Chalcogenide Glasses at Low Temperature : Education
  Baník Ivan ; V240 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.414-422
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Inovácia pedagogického vzdelávania učiteľov odborných technických predmetov. Innovation of vocational technical subjects teachers pedagogical training
  Hrmo Roman ; M220 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.7-16
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - xxxx
  článok

  článok

 4. Identifikácia kľúčových kompetencií študentov technických študijných odborov. Identification the key competencies of students in technical study branches
  Kundrátová Mariana ; M220 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.107-110
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov. Information and communication technologies in teachers education
  Krelová Katarína ; M220 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.309-312
  vzdelávanie učiteľov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - príručka
  článok

  článok

 6. Vízia kontinuity vzdelávania pre úspešné štúdium na technických univerzitách. Continuous education vision for succesful study at technically oriented universities
  Kaššáková Viera ; M240  Kozík Tomáš
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.91-95
  vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Študenti MtF STU rok po vstupe Slovenska do Európskej únie. Students of Slovak technical University after one year anniversary the entrance of Slovakia do EU
  Vašková Ľubica ; M220 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.229-230
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Možnosti využití vnitropředmětových vazeb ve výuce obecně technického předmětu
  Kubíček Zbyněk  Kropáč Jiří
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.103-106
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 9. Projektové vyučovanie v technickej výchove
  Rakytová Ivana 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.160-162
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  článok

  článok

 10. Meranie rýchlosti zvuku v tuhých látkach v laboratórnych cvičeniach
  Trník Anton  Štubňa Igor ; M210
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.467-470
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  článok

  článok