Výsledky vyhľadávania

 1. Vyhodnocovanie environmentálnych nákladov v priemyselných podnikoch
  Podskľan Adrián  Vidová J.
  Akademická Dubnica 2004 : . s.445-449
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Marketingové stratégie podniku orientovaného na TQEM
  Podskľan Adrián 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.439-444
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Sila na radiálne vodiace ložisko turbíny. Force at the radial guide bearing of the turbine
  Turza Jozef ; M250  Jurčo Ivan ; M250
  Akademická Dubnica 2004 : . s.619-624
  turbína ložisko vodiace
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Výber vhodného textu vo výučbe cudzieho jazyka pre špecifické účely. Appropriate text selection in teaching foreign language for specific purposes
  Waleková Gabriela ; M330 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.659-662
  cudzie jazyky výučba cudzích jazykov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využívanie informačných systémov v projektovom manažmente. Application of the information systems in the project management
  Výboch Jozef ; M190  Molnárová Dagmar ; M190
  Akademická Dubnica 2004 : . s.655-658
  projektový manažment informačné systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 6. Informačné a komunikačné technológie vo vedomostnom manažmente. Information and communication technologies in the knowledge management
  Šujanová Jana ; M4000 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.553-556
  vedomostný manažment Technológie informačné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Kvalita univerzitného vzdelávania z pohľadu študentov na FEI. Quality of university education from the FEI student point of view
  Tináková Katarína ; M220 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.561-564
  vzdelávanie univerzitné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Vplyv maximalizácie relatívnej hustoty kovového prášku na vlastnosti výrobkov. The influence of metal powder`s relative density maximalization on part`s properties
  Šuba Roland ; M3000 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.549-552
  kovový prášok
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Penotvorné nátery. The intumescent coats
  Tureková Ivana ; M5000  Bábelová Erika ; M390
  Akademická Dubnica 2004 : . s.587-590
  penotvorné nátery
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Spájkovanie Al2O3 keramiky mäkkými bezolovnatými spájkami. Lead-free soldering of Al2O3 ceramis
  Turňa Milan ; M3000  Koleňák Roman ; M3000 Hodúlová Erika ; M3000
  Akademická Dubnica 2004 : . s.591-594
  spájkovanie keramiky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok