Výsledky vyhľadávania

 1. Case study on groundwater flooding : the lower part of the Rye Island
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 11, no. 1 (2020), s. 7-11
  flood hazard maps GMS groundwater flooding MODFLOW numerical modeling Rye Island
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Výskum prúdenia podzemnej vody v povodňových situáciách
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133935
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Technical possibilities for Managed Aquifer Recharge (MAR) : the Rye Island pilot area
  Červeňanská Michaela ; 010170  Mydla Jakub ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 11, no. 2 (2020), s. 19-21
  Deepwater Gabčíkovo-Topoľníky channel MAR Rye Island
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Analysis of the development of the groundwater level regime
  Ballová Dominika ; 010220  Kalická Jana ; 010220 Červeňanská Michaela ; 010170
  Book of abstracts of the 6th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop - SMTDA 2020 : . online, [1] s.
  groundwater hydrometeorology trend
  http://www.smtda.net/images/Book_of_Abstracts_SMTDA2020-.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Groundwater flooding on the lower part of the Rye Island
  Červeňanská Michaela ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Abstract book for the 16th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : . online, [1] s., paper no. 88
  GMS groundwater flooding MODFLOW numerical modelling
  https://issuu.com/pivanyi/docs/book_of_abstract_2020
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Application of mathematical modelling of groundwater flow in the process of the construction of small hydropower plant
  Baroková Dana ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Čubanová Lea ; 010170
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 433-439
  groundwater flow small hydropower plant numerical modelling TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hydraulic assessment of the impacts of gate realization on groundwater regime
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Shenga Zinaw Dingetu ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 15, no. 3 (2020), s. 162-171
  flood protection dike hydraulic assessment Klátov River branch numerical simulation
  https://akjournals.com/view/journals/606/15/3/article-p162.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Assessment of the impact of proposed cut-off walls on ground-water level regime during extreme hydrological conditions
  Baroková Dana ; 010170  Červeňanská Michaela ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 21, č. 1 (2020), online, s. 113-122
  cut-off walls TRIWACO flood groundwater numerical simulations
  https://doi.org/10.31577/ahs-2020-0021.01.0014
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Determination of impact of groundwater pumping on water resources in adjacent area
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Čubanová Lea ; 010170
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 153-160
  pumping well system water resources aquifer parameters numerical modelling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  hydraulické posúdenie Klátovské rameno zátvorný objekt numerické modelovanie ochranná hrádza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok