Výsledky vyhľadávania

 1. Renálne funkcie a morfologické zmeny obličiek u pacientov s obštrukčnou uropatiou 16 rokov po operácii
  Miklovičová Daniela  Červeňová Oľga Vasilenková Alena Dedík Ladislav ; J0020
  Československá pediatrie : . Roč. 68, č. S 1 (2013), s.62
  renálne funkcie renal functions
  článok z periodika
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Long-term follow-up of renal function in patients after surgery for obstructive uropathy
  Miklovičová Daniela  Červeňová Oľga Černianska Andrea Jančovičová Zuzana Dedík Ladislav ; J0020 Vasilenková Alena
  Pediatric Nephrology . Vol. 23, No. 6 (2008), s.937-945
  obštrukčná uropatia rýchlosť filtrácie obstructive uropathy filtration rate
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Renal functions in patients after surgery of obstructive uropathy detected by pre- and postnatal screening
  Miklovičová Daniela  Červeňová Oľga Černianska Andrea Dedík Ladislav ; J110
  Pediatric Nephrology . Vol. 22, No. 9 (2007), s.1513
  korelácia renálna funkcia correlation surgery
  článok z periodika
  AEG - 12/Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch ; 13/Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok