Výsledky vyhľadávania

 1. Microstructural characterization of ledeburitic tool steel after sub-zero treatment and tempering / aut. Jana Ptačinová, Juraj Ďurica, Matej Pašák, Martin Kusý, Peter Jurči
  Ptačinová Jana ; 061000  Ďurica Juraj ; 061000 Pašák Matej ; 061000 Kusý Martin ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Defect and Diffusion Forum . Vol. 403, National Conference on Heat Treatment 2019 (2020), s. 103-109
  carbides ledeburitic tool steel martensite sub-zero treatments
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Nízkoteplotné spracovanie vysokolegovanej Cr-V nástrojovej ocele
  Ďurica Juraj ; 061000  Jurči Peter ; 061000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : D-PMMD . - 146 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138316
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Changes in microstructure of ledeburitic tool steel due to vacuum austenitizing and quenching, sub-zero treatments at - 140° and tempering / aut. Juraj Ďurica, Jana Ptačinová, Mária Dománková, Ľubomír Čaplovič, Mária Čaplovičová, Linda Hrušovská, Veronika Malovcová, Peter Jurči
  Ďurica Juraj ; 061000  Ptačinová Jana ; 061000 Dománková Mária ; 061000 Čaplovič Ľubomír ; 061000 Čaplovičová Mária ; 902640 Hrušovská Linda Malovcová Veronika ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Vacuum . Vol. 170, (2019), s. 1-20
  Sub-zero treatment ledeburitic tool steel martensite carbides
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X19313144
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Influence of sub-zero treatment in liquid helium and tempering on the microstructure of tool steel Vanadis 6 / aut. Jana Ptačinová, Juraj Ďurica, Peter Jurči, Martin Kusý
  Ptačinová Jana ; 061000  Ďurica Juraj ; 061000 Jurči Peter ; 061000 Kusý Martin ; 061000
  METAL 2019 : . S. 569-574
  carbides ledeburitic tool steel martensite Sub-zero treatment
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079365969&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=60c60860e670e306da80468369d79c4d&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602987461%29&relpos=10&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Fracture micromechanism of cryogenically processed vanadis 6 tool steel / aut. Juraj Ďurica, Jana Ptačinová, Peter Jurči
  Ďurica Juraj ; 061000  Ptačinová Jana ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools . S. 45-54
  subzero treatment fracture micromechanism Vanadis 6 hardness
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement / aut. Peter Jurči, Juraj Ďurica, Ivo Dlouhý, Jakub Horník, Richard Planieta, Dominik Kralovič
  Jurči Peter ; 061000  Ďurica Juraj ; 061000 Dlouhý Ivo Horník Jakub Planieta Richard Kralovič Dominik ; 061000
  Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science . Vol. 50, iss. 5 (2019), s. 2413-2434
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-019-05180-6
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E3qRdDJxloHEbtPW6BN&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Study of fracture micromechanism of cryogenically processed Vanadis 6 tool steel
  Tkáčiková Katarína ; 061000  Ďurica Juraj ; 061000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132418
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Influence of sub-zero treatment and tempering on the microstructure and fracture toughness of ledeburitic steel
  Ptačinová Jana ; 061000  Ďurica Juraj ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools (VTZ 2018) . S. 1
  ledeburitic tool steel Sub-zero treatment carbides
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Fracture micromechanism of cryogenically processed Vanadis 6 tool steel / aut. Juraj Ďurica, Jana Ptačinová, Peter Jurči
  Ďurica Juraj ; 061000  Ptačinová Jana ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools (VTZ 2018) . S. 1
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Microstructure and hardness of cold work Vanadis 6 steel after subzero treatment at - 140°C / aut. Juraj Ďurica, Jana Ptačinová, Mária Hudáková, Martin Kusý, Peter Jurči
  Ďurica Juraj ; 061000  Ptačinová Jana ; 061000 Hudáková Mária ; 061000 Kusý Martin ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Advances in Materials Science and Engineering . Vol. 2018, (2018), s.37509-37509
  https://www.hindawi.com/journals/amse/2018/6537509/
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D388hxFfwl3faKSrZpP&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok