Výsledky vyhľadávania

 1. Významné míľniky v rámci environmentálnej zodpovednosti v globálnom kontexte / aut. Miroslav Rusko, Ivan Šimko, Gabriela Rusková, Vladimír Karvaj
  Rusko Miroslav  Šimko Ivan Rusková Gabriela Karvaj Vladimír
  Sustainability - Environment - Safety 2019 : . S. 166-184
  environment vývoj trvalo uržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
  Andráš Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
  ISBN 978-80-89878-49-9
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Development of a chromatographic process for the recovery of 2-phenylethanol from a post-biotransformation mixture / aut. Milan Polakovič, Ivan Šimko, Viera Illeová, Michal Gramblička
  Polakovič Milan ; 046230  Šimko Ivan Illeová Viera ; 046230 Gramblička Michal ; 046230
  Bioflavour 2018, Biotechnology of Flavours, Fragrance and Functional Ingredients, 18.-21. September 2018, Frankfurt am Main, Germany, . S. 147
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Development of a frontal chromatography recovery process for inhibitory biotransformation product / aut. Milan Polakovič, Ivan Šimko, Viera Illeová, Michal Gramblička, Pavel Ačai
  Polakovič Milan ; 046230  Šimko Ivan ; 046230 Illeová Viera ; 046230 Gramblička Michal ; 046230 Ačai Pavel ; 046230
  16th International Symposium on Preparative and Industrial Chromatography and Allied Techniques - SPICA 2016, Austria Center Vienna (ACV), Vienna, Austria , October 9-12, 2016 : . S. 101
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Využitie adsorpcie v biokatalytickej produkcii 2-fenyletanolu
  Šimko Ivan ; 046230  Polakovič Milan (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 136

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82497
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Adsorption separation of 2-phenylethanol and L-phenylalanine on polymeric resins: Adsorbent screening, single-component and binary equilibria Šimko I. / Ivan Šimko, Emanuel Roriz, Michal Gramblička, Viera Illeová, Milan Polakovič
  Šimko Ivan ; 046230  Roriz Emanuel Gramblička Michal ; 046230 Illeová Viera ; 046230 Polakovič Milan ; 046230
  Food and Bioproducts Processing . Vol. 95, (2015), s. 254-263
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-84936998988&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 7. Development of adsorption recovery process for 2-phenylethanol produced by biotransformation of L-phenylalanine
  Šimko Ivan ; C6230  Illeová Viera ; C6230 Antošová Monika ; C6230 Gramblička Michal ; C6230 Ačai Pavel ; C6230 Polakovič Milan ; C6230
  10th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences and 6th International Forum on Industrial Bioprocesses, Lille, September 7-10, 2014, France . online, [1] s.
  adsorption equilibrium kinetics fixed bed modeling
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. Komunikácia so zákazníkom a jej význam pri predaji produktov v kontexte spokojnosti zákazníka / Ivan Šimko
  Šimko Ivan 
  Integral safety 2014 : . S. 200-204
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 9. Adsorption kinetics of 2-phenylethanol and l-phenylalanine on two resins in a stirred vessel
  Šimko Ivan ; C6230  Ačai Pavel ; C6230 Gramblička Michal ; C6230 Antošová Monika ; C6230 Illeová Viera ; C6230 Polakovič Milan ; C6230
  Proceedings of 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . CD-ROM, s. 187
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Development of adsorption processes for the recovery of 2-phenylethanol produced by biotransformation of L-phenylalanine
  Šimko Ivan ; C6230  Illeová Viera ; C6230 Antošová Monika ; C6230 Polakovič Milan ; C6230
  Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 546
  2-phenylethanol adsorption isotherm
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok