Výsledky vyhľadávania

 1. Lehnice. Kostol sv. Alžbety Uhorskej. Reštaurátorský výskum / aut. Miroslav Šurin, Andrej Botek, Ján Hromada, Szemzö Robert ; rec. Geričová Žofia, Gabriela Kvetanová
  Šurin Miroslav  Botek Andrej ; 053130 Hromada Ján Szemzö Robert Geričová Žofia (rec.) Kvetanová Gabriela (rec.)
  1. vydanie
  Trnava : Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2019 . - 31 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Výsledky výskumu stredovekého ev. a. v. kostola v Rybníku / aut. Andrej Botek, Robert Erdélyi, Miroslav Šurin
  Botek Andrej ; 053130  Erdélyi Robert Šurin Miroslav
  Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - Zborník Gotická cesta 2/2016 / . S. 113-126
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Reštaurátorský výskum. Interiér kaplnky a niky na chodbe z rokov 2010 - 11 a 2014. Jakubovo nám. 5, Bratislava. Sídlo Kongregácie dcér Najsv. Spasiteľa
  Botek Andrej ; A3130  Šurin Miroslav Belohorcová Marta (rec.) Ferusová Natália (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 2014 . - 24 S
  reštaurátorský výskum kaplnka výmaľby hodnotné vrstvy
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie. : Interiér Rímskokatolíckeho kostola sv. Kríža v Devíne
  Botek Andrej ; A3130  Pauliny Pavol ; A3130 Šurin Miroslav Krchňák Andrej Belohorcová Marta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : KPÚ, 2013 . - 56 s
  Kostol sv. Kríža Devín reštaurátorský výskum vrstva omietková výzdoba
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Správa z reštaurátorského výskumu : Byt č. 21 na 3.NP v objekte na Františkánskom námestí č. 7 Bratislava
  Šurin Miroslav  Botek Andrej ; A3130
  Bratislava : KPÚ, 2005 . - 16 s
  reštaurátorstvo
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 6. Kostol sv. Víta, Rusovce : Zísťovací reštaurátorský výskum
  Sabo Ľubomír  Šurin Miroslav Botek Andrej ; A3130
  Bratislava : KPÚ, 2004 . - 11 s
  omietky reštaurátorstvo
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha