Výsledky vyhľadávania

 1. Energetický manažment 2020. Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie : zborník prednášok zo 6. vedecko-odbornej konferencie. 2. - 4. september 2020, Podbanské - Vysoké Tatry [elektronický zdroj]
  Krajčík, Michal, ; 010290 (zost.) Rutšek, Marian (zost.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (zost.) Kučera, Miroslav (rec.) Lauko, Marcel (rec.)
  Energetický manažment 2020 6. 2. - 4. 9. 2020 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020 . - CD-ROM, 180 s.
  ISBN 978-80-89878-61-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 2. Vykurovanie 2020 : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 10. - 14. február 2020 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (zost.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (zost.) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2020 10. - 14. 2. 2020 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020 . - CD-ROM, 419 s.
  ISBN 978-80-89878-58-1
  vykurovanie zásobovanie teplom klimatické zmeny inovácie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (18) - článok
  kniha

  kniha

 3. Indoor Climate of Buildings 2019 : Energy Management for better Indoor Environment. Nový Smokovec, Slovakia, 8. - 11. December 2019 [elektronický zdroj]
  Švecová, Zuzana, (zost.)
  Indoor Climate of Buildings 2019 30th 8. - 11. 12. 2019 Nový Smokovec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2019 . - CD-ROM, 274 s.
  ISBN 978-80-89878-55-0
  zborník (príspevkov)
  (12) - článok
  kniha

  kniha

 4. Vykurovanie 2019 : zborník prednášok z 27. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 1. - 5. apríl 2019 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2019 27. 1. - 5. 4. 2019 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019 . - CD-ROM, 481 s.
  ISBN 978-80-89878-42-0
  vykurovanie zásobovanie teplom smart technológie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (21) - článok
  kniha

  kniha

 5. Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou : zborník prednášok z 5. vedecko-odbornej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 11. - 12. 3. 2019 [elektronický zdroj]
  Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Petráš, Dušan, ; 010290 (rec.) Lauko, Marcel (rec.)
  Energetický manažment 2019 5. 11. - 12. 3. 2019 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019 . - CD-ROM, 117 s.
  ISBN 978-80-89878-43-7
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 6. Obnoviteľné zdroje energie 2019 : zborník prednášok z 19. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou na tému "Zásobovanie teplom budov s nulovou potrebou energie". Nový Smokovec, SR, 16. - 17. 5. 2019 [elektronický zdroj]
  Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.)
  Obnoviteľné zdroje energie 2019 19. 16. - 17. 5. 2019 Nový Smokovec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2019 . - CD-ROM, 122 s.
  ISBN 978-80-89878-45-1
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 7. Vnútorná klíma budov 2018 : zborník prednášok z 29. vedeckej konferencie. Úspory energie versus vnútorné prostredie. Nový Smokovec, SR, 27. - 28. 11. 2018
  Švecová, Zuzana, (ed.) ; 010915
  Vnútorná klíma budov 2018 : 29. 27. - 28. 11. 2018 Nový Smokovec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018 . - 141 s. 15 ks print / 35 CD
  ISBN 978-80-89878-39-0
  zborník
  (8) - článok
  kniha

  kniha

 8. Energetický manažment 2018. Efektívne riešenia využívania energie : zborník prednášok zo 4. vedecko-odbornej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 19. - 20. 3. 2018 [elektronický zdroj]
  Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.)
  Energetický manažment 2018 4. 19. - 20. 3. 2018 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 166 s.
  ISBN 978-80-89878-22-2. -- ISBN 978-80-89878-21-5 (print)
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 9. Facility management 2018. Pracovníci + Prostredie = Prosperita : zborník prednášok zo 16. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. Štrbské Pleso, SR, 1 - 2. októbra 2018 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Somorová, Viera, ; 010270 (ed.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Hampl, Milan (rec.) Frýba, Jiří (rec.)
  Vedecko-odborná konferencia so zahraničnou účasťou Facility Management 16. 1. - 2. 10. 2018 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 100 s.
  ISBN 978-80-89878-28-4. -- ISBN 978-80-89878-27-7 (print)
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 10. Vykurovanie 2018 : zborník prednášok z 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Nové trendy v zásobovaní budov teplom. Podbanské, SR, 12. - 16. 2. 2018 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Dubnička, Milan (rec.) Jandačka, Jozef (rec.)
  Vykurovanie 2018 26. 12. - 16. 2. 2018 Podbanské, Vysoké Tatry, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 487 s.
  ISBN 978-80-89878-20-8
  vykurovanie zásobovanie teplom
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (28) - článok
  kniha

  kniha