Výsledky vyhľadávania

 1. Interaktívny WebGL model mechatronického systému
  Andrejko Peter ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149282
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. „PocketLab“ pre výučbu systémov automatického riadenia
  Blahó András ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149298
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Webová aplikácia pre prezentáciu dynamického správania sa pohybu vozidiel
  Dráb Marek ; 030400  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149318
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh interaktívnych príkladov pomocou systémov Geogebra a Jupyter
  Drus Tomáš ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149319
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Manažovanie a tvorba interaktívnych príkladov v oblasti automatizácie
  Mucska Attila ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156761
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Ovládanie robotického ramena v Unity
  Švidraň Pavol ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149556
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Využitie rozšírenej reality pre mechatronické aplikácie
  Janás Marek ; 030400  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AME

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158812
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Komunikácia s modelom magnetickej levitácie
  Ohyr Vladyslav ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158882
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. API pre 3D model vozidla
  Žikla Martin ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158769
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Komunikácia s laboratórnym modelom termo-optickej sústavy
  Šefčík Ján ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151815
  diplomová práca
  kniha

  kniha