Výsledky vyhľadávania

 1. Hydrodynamický odpor a tlak na špičke veslárskej lode/skifu / Author Ján Žiška
  Žiška Ján ; 020920 
  Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5.2019 Bratislava . S. 104-110, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Porovnanie hydrodynamického odporu veslárskych lodí / aut. Ján Žiška
  Žiška Ján ; 020920 
  Od výskumu k praxi, 21. ročník medzinárodnej konferencie, 29.- 30.11.2018, Bratislava . S. 144-149, CD ROM
  hydrodynamika odpor
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analýza povrchovej teploty tela počas aeróbneho výkonu na veslárskom trenažéri / aut. Ján Žiška, Peter Peciar
  Žiška Ján ; 020920  Peciar Peter ; 020040
  Od výskumu k praxi : . S. 167-173, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Metodológia modelovania progresívneho tvaru trupu veslárskej lode – skifu
  Žiška Ján ; 020030  Vereš Miroslav ; 020030 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 24.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : D-DT . - 120 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71425
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 5. Somatic changes of university students in BMI and WHR / aut. Alena Cepková, Oľga Kyselovičová, Oto Honz, Marián Uváček, Ján Žiška
  Cepková Alena ; 020920  Kyselovičová Oľga Honz Oto ; 020920 Uváček Marián ; 020920 Žiška Ján ; 020920
  Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae . Vol. 56, no. 1 (2016), s. 29-38
  BMI WHR
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Practical procedure of a sport ship surface interpolation and its application / aut. Jana Gavačová, Matúš Grznár, Ján Žiška, Peter Belej
  Gavačová Jana ; J0030  Grznár Matúš ; J0030 Žiška Ján ; 020340 Belej Peter ; J0030
  Proceedings of CAD ´15 . S. 122-126, online
  mračno bodov CAD cloud of points
  http://www.cadconferences.com/CAD15_122-126.html#.VhI9024rpho
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Evaluation of posture among university students / aut. Alena Cepková, Oľga Kyselovičová, Oto Honz, Marián Uváček, Ján Žiška
  Cepková Alena ; 020920  Kyselovičová Oľga Honz Oto ; 020920 Uváček Marián ; 020920 Žiška Ján ; 020920
  Acta Universitatis Matthiae Belii physical education and sport . Vol. 7, no. 2 (2015), s. 32-42
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Meranie hydrodynamického odporu skifu v reálnom prostredí / aut. Ján Žiška, Peter Peciar
  Žiška Ján ; 020920  Peciar Peter ; 020040
  Od výskumu k praxi v športe 2015 : . [6] s., CD ROM
  hydrodynamika skif hydrodynamics
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Návrh algoritmu na vyhodnotenie strát v prenosovej sústave SR
  Žiška Jan ; E  Šulc Igor (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 50 s príl.
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81913
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Postura a telesná zdatnosť študentov vysokých škôl so zameraním na halové veslovanie
  Žiška Ján ; J920 
  Od výskumu k praxi [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, s.355-359
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (4) - článok
  článok

  článok