Výsledky vyhľadávania

 1. Innovative methods in sustainable urban development and water management / aut. Ágnes Agócsová, Zuzana Chodasová
  Agócsová Ágnes ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021
  TEM Journal [elektronický zdroj] : . Vol. 10, Iss.2 (2021), s.757-765
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. River restoration as a method towards harmonization of natural habitats in the context of ecological corridors preservation: a case study on the Hron river / aut. Ágnes Agócsová, Michaela Högyeová, Zuzana Chodasová, Vladimír Ondrejička, Ľubomír Jamečný, Milan Husár
  Agócsová Ágnes ; 902020  Högyeová Michaela ; 902020 Chodasová Zuzana ; 902021 Ondrejička Vladimír ; 902022 Jamečný Ľubomír ; 902022 Husár Milan ; 902022
  WMCAUS 2020. Abstract Book. . S.82
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Adaptácia miest na zmenu klímy pomocou princípov mestského a krajinného plánovania / aut. Ágnes Agócsová, Michaela Högyeová
  Agócsová Ágnes ; 902020  Högyeová Michaela ; 902020
  Městské vody 2020 = Urban water 2020 : . S.183-190
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. River restoration as a method towards harmonization of natural habitats in the context of ecological corridors preservation: a case study onthe Hron river / aut. Ágnes Agócsová, Michaela Högyeová, Zuzana Chodasová, Vladimír Ondrejička, Milan Husár, Ľubomír Jamečný
  Agócsová Ágnes ; 902020  Högyeová Michaela ; 902020 Chodasová Zuzana ; 902021 Ondrejička Vladimír ; 902022 Husár Milan ; 902022 Jamečný Ľubomír ; 902022
  5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online [10]s.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Obnova riečneho ramena ako metóda harmonizácie prírodných ekosystémov: prípadová štúdia na rieke Hron. / aut. Ágnes Agócsová, Michaela Högyeová, Zuzana Chodasová, Daniela Gažová
  Agócsová Ágnes ; 902020  Högyeová Michaela ; 902020 Chodasová Zuzana ; 902021 Gažová Daniela ; 902022
  Journal of knowledge society (časopis znalostní společnosti) . Roč. 8, č. 2 (2020), s.21-33
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Vplyv retencie dažďovej vody z povrchového odtoku na urbanizované prostredie v rámci princípov obehového hospodárstva / aut. Ágnes Agócsová
  Agócsová Ágnes ; 902020 
  Městské vody 2019 = Urban water 2019 : . S.221-228
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vodný manažment-faktor konkurencieschopnosti priestorového rozvoja územia. / aut. Ágnes Agócsová, Zuzana Chodasová
  Agócsová Ágnes ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . S.1-6
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Bratislava so študentmi a pre študentov - kreatívne projekty súťaže MUNISS / aut. Sandra Lamyová, Monika Kuhn( Krčméryová), Ágnes Agócsová, Michaela Högyeová, Silvia Ondrejičková
  Lamy Sandra ; 902020  Kuhn( Krčméryová) Monika ; 902022 Agócsová Ágnes ; 902020 Högyeová Michaela ; 902020 Ondrejičková Silvia ; 902020
  Spektrum : . Roč. 25, č. 10 (2019), s.22-25
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Revitalizácia mŕtveho ramena Hrona pri Rudne nad Hronom.
  Agócsová Ágnes ; 010160  Škrinár Andrej ; 010160 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138280
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska. /monografický vedecký zborník / ed. Zuzana Chodasová, Marián Králik, Ágnes Agócsová
  Chodasová, Zuzana, ; 902021 (ed.) Králik, Marián, ; 020070 (ed.) Agócsová, Ágnes, ; 902020 (ed.) Štofková, Jana (rec.) Božek, Pavol, ; 063800 (rec.)
  1.vyd
  Brno Knowler 2018 . - 108 s.
  ISBN 978-80-905988-4-3
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  kniha

  kniha