Výsledky vyhľadávania

 1. Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava
  Bacová Andrea (ed.) ; A1110  Mikušková Dagmar (ed.) ; A1110 Selcová Ľubica (ed.) ; A1110 Tóthová Zuzana (ed.) ; A1110 Alexy Tibor (rec.) Glosová Dagmar (rec.) Poslušná Iva (rec.) Vitková Ľubica (rec.) ; A6160
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013 . - 102 s
  ISBN 978-80-227-3930-6
  bývanie bytové domy budovy obytné
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (20) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR5200
  kniha

  kniha

 2. Quo vadis bratislavské podhradie : Rozhovor
  Kováč Bohumil ; A6160  Dulla Matúš ; A3130 Špaček Robert ; A2120 Matušík Ivan Ďurkovský Andrej Alexy Tibor Havlík Marián Dobrocký Juraj
  Eurostav . roč.9, č.3 (2003), s.28-34
  Bratislava - Podhradie urbanizmus
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Vývoj a premena urbanistickej štruktúry : Exaktné východiská urbanistickej rekonštrukcie
  Alexy Tibor 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 105 s
  ISBN 8022713066
  urbanizmus urbanistická štruktúra
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR7110
  kniha

  kniha

 4. Rekonštrukcia sídiel
  Alexy Tibor 
  2. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 181 s
  ISBN 80-227-0319-2
  rekonštrukcia sídiel sídla historické mestá historické centrá historické jadrá miest jadro historické zóny mestské centrálne zóny obytné doprava
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR8100
  kniha

  kniha

 5. Rekonštrukcia sídiel
  Alexy Tibor 
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982 . - 181 s
  rekonštrukcia sídiel
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4000
  kniha

  kniha