Výsledky vyhľadávania

 1. Mechanical properties of laser beam welded AW2099 alloy joints / aut. Milan Marônek, Jozef Bárta, Michaela Lopatková, Katarína Bártová, Matej Pašák, Miroslav Sahul, Ján Urminský
  Marônek Milan ; 063100  Bárta Jozef ; 063100 Lopatková Michaela ; 063000 Bártová Katarína ; 061000 Pašák Matej ; 061000 Sahul Miroslav ; 063100 Urminský Ján ; 063100
  Zbornik Radova : . S. 17-26
  AW2099 welded joints mechanical properties
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Magnetic Fe3O4-polyethyleneimine nanocomposites for efficient harvesting of Chlorella zofingiensis, Chlorella vulgaris, Chlorella sorokiniana, Chlorella ellipsoidea and Botryococcus braunii / aut. Kristína Gerulová, Alica Bartošová, Lenka Blinová, Katarína Bártová, Mária Dománková, Zuzana Garaiová, Marián Palcut
  Gerulová Kristína ; 065100  Bartošová Alica ; 065000 Blinová Lenka ; 065100 Bártová Katarína ; 061000 Dománková Mária ; 061000 Garaiová Zuzana Palcut Marián ; 061000
  Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts . Vol. 33, (2018), s. 165-172
  Nanoparticles magnetite harvesting
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F6jVp8Tv9r2hmQeO6nD&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Microstructure characteristics of borated austenitic stainless steel welds / aut. Mária Dománková, Marek Adamech, Jana Petzová, Katarína Bártová, Peter Pinke
  Dománková Mária ; 061000  Adamech Marek Petzová Jana Bártová Katarína ; 061000 Pinke Peter
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 26, no. 43 (2018), s. 45-54
  welding microstructure austenitic stainless steel
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/01/VP43_5_VP43_2018_Dom%C3%A1nkov%C3%A1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Material characteristics of low carbon steel sheets treated by nitro-oxidation in fluid environment / aut. Jozef Bárta, Milan Marônek, Mária Dománková, Katarína Bártová, Antun Stoic
  Bárta Jozef ; 063700  Marônek Milan ; 063700 Dománková Mária ; 061000 Bártová Katarína ; 061000 Stoic Antun
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 25, iss. 1 (2018), s. 81-85
  corrosion low carbon steel mechanical properties
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047810440&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Material+characteristics+of+low+carbon+steel+sheets+treated+by+nitro-oxidation+in+fluid+environment&st2=&sid=d2f815fe257f31d0dec7ba35b740f185&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28Material+characteristics+of+low+carbon+steel+sheets+treated+by+nitro-oxidation+in+fluid+environment%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F3zxB8USu1p8Xxh7bRM&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Štúdium precipitácie sekundárnych fáz v austenitickej koróziivzdornej oceli AISI 316L
  Kamenská Martina ; 061000  Bártová Katarína ; 061000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126220
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vplyv procesu zvárania na charakter mikroštruktúry duplexnej koróziivzdornej ocele
  Kirinovičová Lucia ; 061000  Bártová Katarína ; 061000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126305
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Aging precipitation behaviour of Cr-Mn-N austenitic stainless steels / aut. Mária Dománková, Katarína Bártová, Peter Pastier
  Dománková Mária ; 061000  Bártová Katarína ; 061000 Pastier Peter
  Materials Science Forum . Vol. 891. International Symposium on Metalography and Materials Science, Metallography´16. Stará Lesná, 20. - 22. 04. 2016 (2017), s. 155-160
  austenitic stainless steel precipitation corrosion
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85016993995&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Aging+precipitation+behaviour+of+Cr-Mn-N+austenitic+stainless+steels&st2=&sid=E70F368974850F002645023245DF88A0.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=83&s=TITLE-ABS-KEY%28Aging+precipitation+behaviour+of+Cr-Mn-N+austenitic+stainless+steels%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Welding of austenitic stainless steel AlSl 304 by fiber laser / aut. Katarína Bártová, Mária Dománková, Jozef Bárta
  Bártová Katarína ; 061000  Dománková Mária ; 061000 Bárta Jozef ; 063700
  Materials Science Forum . Vol. 891. International Symposium on Metalography and Materials Science, Metallography´16. Stará Lesná, 20. - 22. 04. 2016 (2017), s. 190-194
  austenitic stainless steel welding fiber laser
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85017022220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Welding+of+austenitic+stainless+steel&st2=b%c3%a1rtov%c3%a1&sid=E70F368974850F002645023245DF88A0.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=77&s=%28TITLE-ABS-KEY%28Welding+of+austenitic+stainless+steel%29+AND+FIRSTAUTH%28b%c3%a1rtov%c3%a1%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv procesu zvárania na charakter mikroštruktúry ocele aplikovanej v chemickom priemysle
  Sokolová Erika ; 061000  Bártová Katarína ; 061000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119134
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. High nitrogen austenitic stainless steel precipitation during isothermal annealing / aut. Mária Dománková, Katarína Bártová, Ivan Slatkovský, Peter Pinke
  Dománková Mária ; 061000  Bártová Katarína ; 061000 Slatkovský Ivan ; 061000 Pinke Peter
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Vol. 23, no.2 (2016), s. 84-89
  stainless steels annealing sensitization
  http://ojs.mateng.sk/index.php/Mateng/article/view/188
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok