Výsledky vyhľadávania

 1. Geodetický monitoring zvislých posunov mostného objektu
  Baga Tomáš ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149251
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Odhad parametrov výškovej geodetickej siete
  Noga Matej ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149222
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Spracovanie terestrických a GNSS meraní vytyčovacej siete diaľnice
  Brisuda Miroslav ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159080
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Geodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektu
  Moravcsíková Veronika ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152239
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Porovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnosti
  Skokan Matej ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143441
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Využitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapy
  Cíferský Štefan ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143415
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Cadastral map quality visualization in Stupava municipality
  Smida Martin  Hudecová Ľubica ; 010140 Bajtala Marek ; 010140
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 196-202
  positional accuracy trustworthiness of cadastral data thematic map
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Geodetické práce počas výstavby objektu čerpacej stanice
  Bodnárik Jaroslav ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137030
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Odhad parametrov geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSS
  Perašín Patrik ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144747
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Vplyv slnečného žiarenia na stabilitu prístroja
  Hipp Daniel ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137061
  bakalárska práca
  kniha

  kniha