Výsledky vyhľadávania

 1. Straty vody vo vodovodných sieťach
  Kováč Dávid ; 010280  Barloková Danka ; 010280 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153042
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Efficiency of Membrane Ultrafiltration in Water Treatment Plant Jasná
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Marton Michal ; 010280 Slávik Andrej
  6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020 : . online, [7] s., art. no. 012087
  drinking water treatment ultrafiltrácia removal of turbidity
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012087
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Triazine Herbicides Removal from Water with Granular Activated Carbon
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Marton Michal ; 010280
  6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020 : . online, [8] s., art. no. 012088
  drinking water treatment organochlorine pesticides granular activated carbon
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012088
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Comparison of the sorption efficiency of iron-based sorption materials in the removal of arsenic and antimony from water
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Munka Karol Marton Michal ; 010280
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 59-66
  drinking water treatment removal of antimony removal of arsenic adsorption iron-based sorption materials
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Drinking water treatment with membrane ultrafiltration
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Marton Michal ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [6] s., art. no. 012002
  drinking water treatment water tank ultrafiltration
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012002/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Súčasný stav a zhodnotenie poloprevádzkových skúšok v ÚV Rozgrund
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Šimko Viliam Kapusta Ondrej
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 63, č. 5-6 (2020), s. 13-17
  úprava pitnej vody poloprevádzkové skúšky membránová filtrácia filtračné materiály granulované aktívne uhlie
  758 vodohospodarsky-spravodajca-05_06_2020 webovka.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Úprava vody - kvalitná pitná voda pre spotrebiteľa
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280
  Sanhyga 2020 : . s. 23-28
  úprava pitnej vody kvalita pitnej vody história súčasnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odstraňovanie vybraných pesticídov z vody granulovaným aktívnym uhlím
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Marton Michal ; 010280
  Voda Zlín 2020 : . S. 37-42
  úprava pitnej vody sorpcia granulované aktívne uhlie pesticídy
  https://www.smv.cz/res/archive/1310/229436.pdf?seek=1583327534
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Zhodnotenie stavu kvality vody a technológie úpravy vody v ÚV Turček
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Šimko Viliam
  Voda Zlín 2020 : . S. 85-90
  sledovanie kvality vody úprava pitnej vody procesy a technológie
  https://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/sbornik-voda-zlin-2020/
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Tvorba halogénoctových kyselín v modelových vodách dezinfikovaných chlórnanom sodným vyrobeným chemickým postupom a elektrolýzou soľanky
  Munka Karol  Bednáriková Alena Šimovičová Katarína Ilavský Ján ; 010280 Barloková Danka ; 010280 Tkáčová Jana Varga Stanislav Slovinská Margita Vajíčeková Anna
  Voda Zlín 2020 : . S. 103-108
  úprava pitnej vody dezinfekcia chlórnanom sodným laboratórne skúšky vedľajšie produkty dezinfekcie halogénoctové kyseliny
  https://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/sbornik-voda-zlin-2020/
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok