Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of Damage Variable by Measurement of Differential Permeability
  Barta Štefan ; E150  Dieška Peter ; E060 Tomáš Ivan Bydžovský Ján ; E040
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 57, No. 3 (2006), s.173-184
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Depence of Resistivity on a Component of the Plastic Part of Strain Tensor
  Barta Štefan ; E150  Dieška Peter ; E060 Bielek Jozef ; E060 et al.
  Acta Materialia . Vol. 53, (2005), s. 3511-3515
  článok z periodika
  článok

  článok

 3. Dependence of Resistivity on a Component of the Plastic Part of Strain Tensor
  Barta Štefan ; E150  Dieška Peter ; E060 Bielek Jozef ; E060 Šmida Tibor Magula V.
  Acta Materialia . Vol. 53 (2005), s.3511-3515
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Výskum v oblasti termofyzikálnych vlastností a plastickej deformácie materiálov
  Barta Štefan ; E150 
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít na Slovensku : . s.11-19
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Determination of Damage Variable by Measurement of Differential Permeability
  Barta Štefan ; E150  Tomáš Ivan Dieška Peter ; E060 Bydžovský Ján ; E040
  APCOM 2004. Applied Physics of Condensed Matter : . s.28-31
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Determination of a Damage Variable by Measurement of Electrical Resistivity
  Barta Štefan ; E150  Bielek Jozef ; E060 Dieška Peter ; E060 Šmida Tibor Magula V.
  APCOM 2004. Applied Physics of Condensed Matter : . s.24-27
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Effective Thermal Conductivity and Diffusivity in Heterogeneous Materials
  Barta Štefan ; E150 
  Thermophysics 2003 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Ustrasonic Investigation of Plastically Deformed Steel-Contribution to Analysis of Degradation Influence
  Bury Peter  Barta Štefan ; E150 Magula V. Slugeň Vladimír ; E060 Šmida Tibor
  Komunikácie. Communications . Roč. 5, č. 2 (2003), s.41-43
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Spin-Dependent Scattering on the Interface Layers in Magnetic Multi-Layers
  Barta Štefan ; E150 
  Acta Physica Slovaca . Vol. 53, No. 2 (2003), s.81-93
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. Effective Thermal Conductivity of Fibrous Composite Materials
  Barta Štefan ; E150  Dieška Peter ; E060
  Kovové materiály. Metallic materials . Roč. 41, č. 4 (2003), s.223-239
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok