Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie šírenia sa znečistenia v povrchových vodách
  Berta Pavel ; 010280  Sokáč Marek (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.08.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.2. hydromeliorácie ; Študijný program : D-VOI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94068
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Citlivosť výstupov numerického modelovania transportu znečistenia v toku na hodnoty koeficientu pozdĺžnej disperzie: Prípadová štúdia Grote Laak
  Sokáč Marek ; 010280  Velísková Yvetta Berta Pavel ; 010280
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 16, č. 1 (2015), s. 69-75
  disperzný koeficient disperzia MIKE 21
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Typy výustných objektov a ich vplyv na tvar zmiešavacej zóny
  Berta Pavel ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Juniorstav 2014 : . s. 269
  dispersion coefficient disperzný koeficient mixing zone zmiešavacia zóna 2D matematický model 2D model
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Use of green roofs as a water resource
  Sokáč Marek ; V280  Barloková Danka ; V280 Ilavský Ján ; V280 Berta Pavel ; V280
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . s. 807-814
  green roofs kvalita vody odtok zo zrážok rain water vodný zdroj water quality water resource zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Green roofs as an urban water resource
  Sokáč Marek ; V280  Berta Pavel ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 168-174
  green roofs urban area urbanizované územie vodný zdroj water resource zelené strechy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Dispersion coefficients in streams with diverse flow types
  Sokáč Marek ; V280  Berta Pavel ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 161-167
  Case Studie dispersion coefficient disperzný koeficient prípadová štúdia stream flow turbulencia turbulent flow vodný tok
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Obnova stokových sietí v priemyselných a podnikových areáloch
  Sokáč Marek ; V280  Berta Pavel ; V280 Štefanec Branislav ; V280
  46. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 111-120
  stoková sieť industriálne objekty - revitalizácia obnova sewer network industrial objects rehabilitation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Využitie a aplikácie výsledkov modelu šírenia znečistenia v povrchovom toku
  Berta Pavel ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Odpadové vody 2014 : . S. 97-102
  water quality water pollutants dispersive model znečisťovanie vôd disperzia kvalita vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv typu výustov a singularít na zmiešavanie v povrchovom toku
  Berta Pavel ; 010280  Sokáč Marek ; 010280
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 15, č. 2 (2014), s. 398-405
  zmiešavacia zóna zmiešavacia dĺžka disperzný koeficient numerická simulácia MIKE 21
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Modelovanie rozdelenia koncentrácií v zmiešavacích zónach povrchových tokov
  Berta Pavel ; 010280  Sokáč Marek ; 010280
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . S. 87-98
  zmiešavacia zóna zmiešavacia dĺžka disperzný koeficient numerická simulácia MIKE 21
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok