Výsledky vyhľadávania

 1. Corrosion behaviour of Ni-based superalloys in molten FLiNaK salts / aut. Niketan S Patel, Viliam Pavlík, Blanka Kubíková, Martin Nosko, Vladimír Danielik, Miroslav Boča
  Patel Niketan S.  Pavlík Viliam Kubíková Blanka Nosko Martin Danielik Vladimír ; 042120 Boča Miroslav
  Corrosion engineering science and technology . Vol. 54, iss. 1 (2019), s. 46-53
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Príprava a analýza hlboko podchladených priemyselne zaujímavých fluoridových tavenín
  Šimurda Michal ; 042120  Boča Miroslav (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.19. anorganická technológia a materiály ; Študijný program : D-ATEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122275
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Phase Equilibrium and Density Investigation of the Molten LiCl plus NaCl + ZnCl2 System
  Kubíková Blanka  Danielik Vladimír ; C2120 Robert Eric Mlynáriková Jarmila Boča Miroslav
  Journal of Chemical and Engineering Data . Vol. 59, iss. 8 (2014), s. 2408-2412
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Phases of K2TaF7 and K3TaF8
  Boča Miroslav  Kubíková Blanka Šimko František Macková Iveta Moncoľ Ján ; C2190
  ChemZi : . s.85-86
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. SQUID detection of biomineralized Iron oxides in the human brain
  Boča Miroslav  Dlháň Ľubor ; C2190 Kopány Martin
  Applied Natural Sciences 2011, Book of Abstracts, Papiernička - Častá, October 5 - 7 . s.17
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Variation of oxygen content in selected potassium fluorido-oxido-tantalate phases
  Boča Miroslav  Moncoľ Ján ; C2190 Netriová Zuzana Velič Dušan Jerigová Monika Nunney Tim S. Baily Christopher J. Kubíková Blanka Šimko František Janderka Pavel
  Solid State Sciences . Vol. 13, Iss. 12 (2011), s.2190-2195
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Rapid Solidification of Cryolite and Cryolite-Alumina Melts
  Kucharík Marián  Korenko Michal Janičkovič Dušan Kadlečíková Magdaléna ; E030 Boča Miroslav Oboňa Jozef Vincenc
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly [elektronický zdroj] . Vol. 141, No. 1 (2010), s.7-13
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Phase Diagram of the System KF - K2TaF7 - Ta2O5
  Netriová Zuzana  Boča Miroslav Danielik Vladimír ; C2120 Mikšíková Eva
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . Vol. 96, No. 1 (2009), s.111-115
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Photoswitching of a heptanuclear FeII-FeIII complex - A case multifunctional magnetic materials
  Boča Miroslav  Šalitroš Ivan ; C2190
  Chemical Papers . 62/6 (2008), s.575-579
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Phase Diagram of the System NaF - SnF2
  Dvořák Vladimír  Danielik Vladimír ; C2120 Matal Oldřich Chrenková Marta Boča Miroslav
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . 91-2 (2008), s.541-544
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok