Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie biomasy v laboratóriu propagácie a využitia obnoviteľných zdrojov energie
  Boleman Tomáš ; M390  Blinová Lenka ; M5000 Soldán Maroš ; M5000 Gerulová Kristína ; M5000
  Odpadové fórum 2011 : . s.[8]
  biomasa obnoviteľné zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Impact of hydrolysis conditions on reducing sugars occurring in the hydrolyzate
  Blinová Lenka ; M5000  Boleman Tomáš ; M390 Gerulová Kristína ; M5000
  Nauka, obrazovanije, proizvodstvo v rešeniji ekologičeskich problem (Ekologija-2011) : . s.310-317, tom I
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach : Dizertačná práca
  Boleman Tomáš ; M390  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011 . - 141 s., autoreferát, CD-ROM
  biogas bioplyn integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63875
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Biogas utilization in laboratory scale prototype
  Boleman Tomáš ; M390  Soldán Maroš ; M5000
  International Doctoral Seminar 2011 : . s.53-56
  biogas
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Building a laboratory-scale biogas plant and verifying its functionality
  Boleman Tomáš ; M390  Fiala Jozef ; M5000 Blinová Lenka ; M5000 Gerulová Kristína ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 19, No. 31 (2011), s.21-28
  biogas laboratory-scale biogas plant
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Bioplynová stanica ako technologický celok na spracovanie biomasy
  Dragulová Zuzana  Boleman Tomáš (škol.) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  biomass biogas bioplyn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73094
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Biogas utilization in combined heat and power
  Boleman Tomáš ; M390  Fiala Jozef ; M5000
  Nauka, obrazovanije, proizvodstvo v rešeniji ekologičeskich problem (Ekologija-2010) : . s.49-52, Tom II
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Environmentálne a bezpečnostné aspekty bioplynovej stanice
  Boleman Tomáš ; M390  Fiala Jozef ; M5000 Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : . s.25-35
  Bioplynová stanica
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Preliminary study of environmentally suitable technologies for waste processing with dangerous substances
  Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390  Kupková Veronika ; M390 Boleman Tomáš ; M390
  International Doctoral Seminar 2010 : . s.265-274
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Impact of ozone on lignocellulosic phytomass for bioethanol production
  Blinová Lenka ; M5000  Boleman Tomáš ; M390 Michalíková Anna ; M5000
  Nauka, obrazovanije, proizvodstvo v rešeniji ekologičeskich problem (Ekologija-2010) : . s.16-22, Tom II
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok