Výsledky vyhľadávania

 1. Signálny bod večnosti / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Arch : . Roč. 25, č. 1-2 (2020), s. 36-42
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu
  Müllerová Alexandra ; 053130  Botek Andrej ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146752
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Rezidencia veľvyslanca
  Mihaľová Zuzana ; 053130  Botek Andrej ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128034
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Rezidencia veľvyslanca
  Macharová Kristína ; 053130  Botek Andrej ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128057
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Rezidencia veľvyslanca
  Michalíková Zuzana ; 053130  Botek Andrej ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128005
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu
  Kočišová Stanislava ; 053130  Botek Andrej ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146092
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Lehnice. Kostol sv. Alžbety Uhorskej. Reštaurátorský výskum / aut. Miroslav Šurin, Andrej Botek, Ján Hromada, Szemzö Robert ; rec. Geričová Žofia, Gabriela Kvetanová
  Šurin Miroslav  Botek Andrej ; 053130 Hromada Ján Szemzö Robert Geričová Žofia (rec.) Kvetanová Gabriela (rec.)
  1. vydanie
  Trnava : Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2019 . - 31 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Úpravy v priebehu vývoja, prezentácia a interpretácia hodnotných vrstiev. / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní / . S. 94-127
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. The location of the oldest sacred space in the Church of St. Nicholas, Bratislava Podunajské Biskupice (Results of archaeological research) Koóšová P. / Petra Šimončičová Koóšová, Pavol Pauliny, Róbert Erdélyi, Barbora Vachová, Andrej Botek, Daniel Pivko, Igor Murín
  Koóšová Petra Šimončičová ; 118435968  Pauliny Pavol ; 053130 Erdélyi Róbert ; 118549745 Vachová Barbora ; 118549745 Botek Andrej ; 053130 Pivko Daniel ; 112742764 Murín Igor ; 110485203
  Archaeologia historica . Vol. 44, Iss. 2 (2019), s. 749-773
  ISSN 0231-5823

  11th-13th centuries * Churchyard * Petrography * S-Shaped earrings * Sacred architecture
  © 2019 Masaryk University Press
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85072889655&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 10. Prešov - Nový Solivar, Varňa soli - adaptácia a obnova objektu industriálnej architektúry
  Vojteková Veronika ; 053130  Botek Andrej ; 053130 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139265
  diplomová práca
  kniha

  kniha