Výsledky vyhľadávania

 1. Teaching paradigm of project/internship course units
  Šooš Ľubomír ; J0070  Brokeš Peter ; J0040
  Project work and internship : . s.80-93
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Navrhovanie a riadenie projektov a stáží v oblasti environmentálneho vzdelávania
  Šooš Ľubomír ; J0070  Brokeš Peter ; J0040
  TOP 2012. Technika ochrany prostredia : . s.447-452
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Riešenie projektu Wastre zameraného na vzdelávanie v oblasti nakladania s odpadmi
  Šooš Ľubomír ; J0070  Brokeš Peter ; J0040
  TOP 2012. Technika ochrany prostredia : . s.453-458
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. On-line learning modules for waste treatment, waste disposal and waste recycling
  O´Callaghan Paul W.  Šooš Ľubomír ; J0070 Brokeš Peter ; J0040
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava : . s.141-147
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Nové prístupy k vzdelávaniu a výcviku v oblasti spracovávania a recyklácie odpadov
  Šooš Ľubomír ; J0070  Brokeš Peter ; J0040
  TOP 2011. Technika ochrany prostredia : . s.409-414
  recyklácia odpadov vzdelávanie education recycling
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. E-learning use for environmental education in SME´s
  Kollár Vojtech  Brokeš Peter ; J0040
  Scientific Proceedings 2009 : . s.31-37
  e-learning small and medium enterprises
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Nové tendencie environmentálneho manažmentu v globálnom obchode
  Brokeš Peter ; J0040  Kollár Vojtech
  Produktová politika v globálnom obchode : . s.125-131
  environmentálny manažérsky systém environmental management system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Aké sú možnosti financovania projektov z oblasti zhodnocovania odpadov
  Palčák František ; J0010  Brokeš Peter ; J0040
  TOP 2009. Technika ochrany prostredia : . s.395-401
  odpady financovanie waste projects
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. E-learning - creative form of education and self-learning
  Kollár Vojtech  Brokeš Peter ; J0040
  Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : . s.113-118
  e-learning tvorivosť samovzdelávanie creativity self-learning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Odsoľovanie vody reverznou osmózou (Water desalination with reverse osmose) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Piringer Karol (xxx) ; J0040  Brokeš Peter (xxx) ; J0040 Višacký Viliam (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008
  reverzná osmóza odsoľovanie elektrodialýza reverse osmose desalination electrodialysis
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha