Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 114  
Váš dotaz: Autor osobné meno = "Bustinová Ľudmila"
 1. Špecifiká výchovy s hyperaktívnymi deťmi
  Malík Martin  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 39 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Využívanie informačných technológií pri dištančnom vzdelávaní
  Janeček Marek  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 52 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Strach a tréma v školských situáciách
  Patáčik Branislav  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 49 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Stres a jeho vplyv na žiakov
  Sucharda Ondrej  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 43 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Rozdiely v osobnostných charakteristikách nadpriemerne a podpriemerne úspešných študentov
  Chmelárová Zuzana ; M220  Bustinová Ľudmila ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů . s.95-101
  študenti vysokoškolskí
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Environmentálne postoje študentov na stredných školách : Záverečná práca
  Krupková Dagmar  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 41 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika environmentálne vzdelávanie
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Hodnotový rebríček študentov MtF v porovnaní s ostatnými fakultami STU. Comparation of value ladder of students MST with other faculties of SUT
  Chmelárová Zuzana ; M220  Bustinová Ľudmila ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  hodnoty študenti vysokoškolskí
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Postoje vysokoškolákov k životnému prostrediu : Záverečná práca
  Belán Marián  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 43 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika environmentálna výchova
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Agresivita a šikanovanie medzi stredoškolskou mládežou : Záverečná práca
  Adamová Miroslava  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 36 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika šikanovanie agresivita
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Osobnostné charakteristiky učiteľa technických predmetov na stredných školách : Záverečná práca
  Adameková Zuzana ; M3000  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006 . - 41 s príl (1 disketa)
  osobnosť učiteľa inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha