Výsledky vyhľadávania

 1. Strach a tréma v školských situáciách
  Patáčik Branislav  Bustinová Ľudmila (XXX) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 49 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Stres a jeho vplyv na žiakov
  Sucharda Ondrej  Bustinová Ľudmila (XXX) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 43 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Špecifiká výchovy s hyperaktívnymi deťmi
  Malík Martin  Bustinová Ľudmila (XXX) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 39 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Využívanie informačných technológií pri dištančnom vzdelávaní
  Janeček Marek  Bustinová Ľudmila (XXX) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 52 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Rozdiely v osobnostných charakteristikách nadpriemerne a podpriemerne úspešných študentov
  Chmelárová Zuzana ; M220  Bustinová Ľudmila ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů . s.95-101
  študenti vysokoškolskí
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Psychologické aspekty reklamy : Záverečná práca
  Hartiníková Jana  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 48 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika psychológia reklamy
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Psychológia reklamy : Záverečná práca
  Bustinová Ľudmila ; M220  Hricová Eva (konz.)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006 . - 47 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika psychológia reklamy
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Osobnostné charakteristiky učiteľa technických predmetov na odborných stredných školách : Záverečná práca
  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220  Haličková Jana
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 33 s príl (1 CD)
  osobnosť učiteľa
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Zdokonaľovanie systému odmeňovania zamestnancov podniku Slovenské elektrárne, a.s. Mochovce : Diplomová práca
  Šebová Veronika  Bustinová Ľudmila (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 70 s príl., CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Výsledky hodnotenia obsahu psychologických disciplín v doplňujúcom pedagogickom štúdiu a názory na typické charakteristiky učiteľov odborných technických predmetov. Results of evaluation of the content of psychological disciplines at complementary teacher training and opinions on typical charakteristics of professional technical subjects teachers
  Chmelárová Zuzana ; M220  Bustinová Ľudmila ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 2 (2006)
  psychológia doplňujúce pedagogické štúdium
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok