Výsledky vyhľadávania

 1. Applicability of GFRP composite in primary lining of tunnel
  Chabroňová Jana ; 010150  Snopko Ján Tomeček Martin Brček Martin ; 010150
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 419-426
  GFRP composite primary lining steel reinforcement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Bratislavská dopravná revolúcia alebo komplexné riešenie dopravy v Bratislave
  Snopko Ján  Tomeček Martin Chabroňová Jana ; 010150 Eliáš Ladislav Skýva Milan
  Inžinierske stavby . Roč. 68, č. 6 (2020), s. 30-33
  dopravný uzol v Bratislave dopravné systémové celky automobilová doprava koľajová doprava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Impact the tunnel excavation with low overburden to rock mass
  Chabroňová Jana ; 010150  Snopko Ján
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 329-336
  tunneling low overburden deformation of excavation soft rock
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv rôznych alternatív razenia tunelov s nízkym nadložím na deformáciu prostredia
  Chabroňová Jana ; 010150 
  Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie : . CD-ROM, s. 94-100
  technológia razenie NRTM členenie výrubu prvky primárneho ostenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Different view of numerical models in NATM and ADECO - RS technologies
  Chabroňová Jana ; 010150  Snopko Ján
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 215-222
  NATM ADECO-RS calculate model usage support element
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Porovnanie výpočtových modelov pre technológie NRTM a ADECO-RS
  Chabroňová Jana ; 010150 
  Tunely a podzemné stavby 2018 : . USB kľúč, [8] s.
  technológia NRTM technológia ADECO-RS výpočtový model použitie zabezpečovacích prvkov
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Vplyv vlastností horninového masívu na stabilitu stredového piliera medzi tunelovými rúrami
  Maliarik Martin ; 010150  Chabroňová Jana ; 010150 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125333
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Vplyv materiálových modelov na výpočet primárneho ostenia
  Hlaváč Martin ; 010150  Chabroňová Jana ; 010150 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125052
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. The seismics loading and his impact on the geotechnical structures
  Chabroňová Jana ; 010150  Ortuta Juraj Paločko Peter
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 937-943
  earthquake seismic load seismic activity seismic wave
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Diaľnica D4, tunel Karpaty
  Snopko Ján  Chabroňová Jana ; 010150 Oravcová Zuzana Klúz Matúš
  Inžinierske stavby : . Roč. 65, č. 5 (2017), s. 30-32

  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok