Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti merania inovačných výstupov. / aut. Jozef Chajdiak, Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023 Mišota Branislav ; 902023
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. . S.189-196
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Všeobecná ekonomická teória. Základy teórie a praxe. / aut. Irina Bondareva, Milan Majerník ; rec. Daniela Špirková, Jozef Chajdiak
  Bondareva Irina ; 902024  Majerník Milan ; 902024 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Chajdiak Jozef ; 902023 (rec.)
  1. vyd
  Bratislava SPEKTRUM STU 2018 . - 120 s
  ISBN 978-80-227-4782-0
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Innovative digital communication of small and medium wine companies in Czech republic, Slovakia and Germany / aut. Lucia Coskun, Branislav Mišota, Jozef Chajdiak
  Coskun Lucia ; 902020  Mišota Branislav ; 902023 Chajdiak Jozef ; 902023
  Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability(IMES 2017) . S.113-124, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Possibilities using specific types of production indicators in financial analysis on example of wine and average companies / aut. Jozef Chajdiak, Branislav Mišota, Lucia Coskun
  Chajdiak Jozef ; 902023  Mišota Branislav ; 902023 Coskun Lucia ; 902020
  Finance and the performance of firms in science, education and practice : . 299-310 s, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Critical reflection on the added value indicator. Kritické zamyslenie sa nad ukazovateľom pridaná hodnota. / aut. Jozef Chajdiak, Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef ; 902023  Mišota Branislav ; 902023
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Current problems of the corporate sector 2017 : . S.175-182
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Innovative digital communication of small and medium wine companies in Czech Republic, Slovakia and Germany / Lucia Coskun, Branislav Mišota, Jozef Chajdiak
  Coskun Lucia  Mišota Branislav Chajdiak Jozef
  Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability(IMES 2017) . S. 113-124
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Online PR of small and medium wine companies in Slovak Republic, Czech Republic and Germany / Lucia Coskun, Branislav Mišota, Jozef Chajdiak
  Coskun Lucia ; 902020  Mišota Branislav ; 902023 Chajdiak Jozef ; 902023
  Management and Economics in Manufacturing : . S. 314-321,CD-ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Problems of interpreting the results of population estimates. / aut. Jozef Chajdiak, Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef ; 902023  Mišota Branislav ; 902023
  The 11th International Days of Statistics and Economics. . S.557-566, CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Nezdanený objem hrubého domáceho produktu (HDP),hrubý domáci produkt a daň z pridanej hodnoty SR / aut. Jozef Chajdiak
  Chajdiak Jozef ; 902023 
  Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016 / . S.83-85
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Pohľady na konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016 / aut. Ján Luha, Jozef Chajdiak
  Luha Ján  Chajdiak Jozef ; 902023
  Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016 / . S.86-103
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok