Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza výskytu neuróz u stredoškolákov a možnosti prevencie tohto javu
  Trávničková Eva  Chmelárová Zuzana (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 76 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80893
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Analýza úrovne tvorivosti stredoškolákov a možnosti jej rozvíjania na stredných školách
  Zelenáková Monika  Chmelárová Zuzana (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 60 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects elaboration flexibility creativity flexibilita tvorivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80897
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Kvalita života a pracovná spokojnosť stredoškolských učiteľov na Slovensku
  Chmelárová Zuzana ; M220  Prekopová Jana
  Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : . s.118-121, 1. diel
  kvalita života pracovná spokojnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Význam psychohygieny pri zvládaní syndrómu vyhorenia v učiteľskom povolaní
  Škulibová Jana  Chmelárová Zuzana (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012
  MTF ;
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Psychohygiena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85485
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Analýza príčin neprospievania žiakov na stredných školách a možnosti ovplyvnenia tohto javu
  Sopuch Jozef  Chmelárová Zuzana (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 69 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80789
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza príčin a riešenie problému záškoláctva na stredných školách
  Maťašovská Monika ; M  Chmelárová Zuzana (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 75 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects záškoláctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81062
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Samostatnosť ako jedna z podmienok úspešného projektového vyučovania
  Chmelárová Zuzana ; M220 
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : . s.54-56
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Pedagogické a sociálne charakteristiky učiteľov stredných škôl : Bakalárska práca
  Petrovičová Stanislava  Chmelárová Zuzana (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 37 s., CD-ROM
  osobnosť učiteľa učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73503
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Hodnotová orientácia žiakov stredných škôl : Bakalárska práca
  Rajčanová Mária  Chmelárová Zuzana (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 51 s., CD-ROM
  mládež hodnota hodnotová orientácia učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73505
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Klíma triedy a činitele jej vytvárania : Bakalárska práca
  Mandincová Henrieta  Chmelárová Zuzana (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  klíma triedy učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73500
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha