Výsledky vyhľadávania

 1. Interrelations of activation energies in thermoanalytical kinetics / aut. Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková
  Šimon Peter ; 045210  Dubaj Tibor ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210
  Thermal Analysis and Calorimetry 2021 : . S. 30-30
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. Toxicity and biodistribution of nanoparticles / aut. Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková
  Šimon Peter ; 045210  Dubaj Tibor ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210
  ChemZi : Zborník abstraktov, 73. Zjazd chemikov, 06.-10.09.2021 . Roč. 17, č. 1 (2021), s. 186-186
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. A fast procedure for preliminary evaluation of the effects of different ageing types on the thermooxidative stability of materials / aut. Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová, Tibor Dubaj, Peter Šimon
  Cibulková Zuzana ; 045210  Vykydalová Anna Dubaj Tibor ; 045210 Šimon Peter ; 045210
  ChemZi : Zborník abstraktov, 73. Zjazd chemikov, 06.-10.09.2021 . Roč. 17, č. 1 (2021), s. 180-181
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Kinetic parameters in the general rate equation / aut. Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková
  Šimon Peter ; 045210  Dubaj Tibor ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210
  CEEC-TAC6 & Medicta2021 : . S. 58-58
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Frequent flaws in kinetic papers / aut. Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková
  Šimon Peter ; 045210  Dubaj Tibor ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210
  SATAC 2021, International Symposium on Applications of Thermal Analysis and Calorimetry . S. [1-1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. Štúdium reziduálnej stability materiálov pomocou neizotermických DSC meraní
  Belák Michal ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150689
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Activation energy in thermoanalytical kinetics / aut. Peter Šimon, Zuzana Cibulková, Tibor Dubaj
  Šimon Peter ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 210-211
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. A new concept for lifetime prediction of cable insulations used in nuclear power plants / aut. Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová, Peter Šimon, Tibor Dubaj
  Cibulková Zuzana ; 045210  Vykydalová Anna Šimon Peter ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 213-213
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Štúdium termooxidačnej stability materiálov izokonverznými metódami
  Vykydalová Anna ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.08.2020 ; Študijný odbor : chémia ; Študijný program : D-FCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136567
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 10. Antioxidation Activity of Cysteine and Cystine Prepared from Sheep Wool / aut. Ján Matyašovský, Ján Sedliačik, Peter Šimon, Igor Novák, Peter Jurkovič, Peter Duchovič, Mariana Sedliačiková, Zuzana Cibulková, Matej Mičušík, Angela Kleinová
  Matyašovský Ján  Sedliačik Ján Šimon Peter ; 045210 Novák Igor Jurkovič Peter Duchovič Peter Sedliačiková Mariana Cibulková Zuzana ; 045210 Mičušík Matej Kleinová Angela
  Journal of the american leather chemists association . Vol. 115, iss. 5 (2020), s. 166-175
  https://journals.uc.edu/index.php/JALCA/article/view/3810
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok