Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of Co-Catalyst on Growth of Carbon Nanotubes Using Alcohol Catalytic CVD Method
  Ižák Tibor  Daniš Tibor ; E210 Veselý Marián ; E030 Marton Marián ; E030 Michalka Miroslav
  Vacuum . Vol. 82 (2008), s.134-137
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Analysis of Catalytic Growth of Carbon Nanotubes by ACCVD Method
  Ižák Tibor  Veselý Marián ; E030 Daniš Tibor ; E210 Marton Marián ; E030 Michalka Miroslav Kadlečíková Magdaléna ; E030
  Journal of Physics: Conference Series : . Vol. 100 (2008), s.072008
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. An Alternative Approach to Carbon Nanotube Sample Preparation for TEM Investigation
  Čaplovičová M.  Daniš Tibor ; E210 Búc Dalibor ; E030 Čaplovič Ľubomír ; M1000 Janík Ján ; E030 Bello I.
  Ultramicroscopy . Vol. 107 (2007), s.692-697
  nanomateriály
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Microwave and Hot Filament Chemical Vapour Deposition of Diamond Multilayers on Si and WC-Co Substrates
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Vojs Marian ; E030 Breza Juraj ; E030 Veselý Marián ; E030 Frgala Z. Michalka Miroslav Matějková Jiřina Vojačková Anna ; E210 Daniš Tibor ; E210 Marton Marián ; E030
  Microelectronics Journal . Vol. 38 (2007), s.20-23
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Rast uhlíkových nanorúrok metódou chemickej depozície pár : Dát. obhaj. 26.6.2007, čis. ved. odb. 26-13-7
  Daniš Tibor ; E210  Redhammer Robert (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 84 s
  elektronika Mikroelektronika uhlíkové nanorúrky
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Influence of Co-Catalyst on Growth of Carbon Nanotubes Using Alcohol Catalytic CVD Method
  Ižák Tibor  Daniš Tibor ; E210 Veselý Marián ; E030 Marton Marián ; E030 Michalka Miroslav
  JVC-11. Programme and Book of Abstracts : . s.42
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Field and Electron Trajectory Modelling in Vicinity of an Emitting Tip
  Janík Ján ; E030  Balon František ; E210 Vinduška Peter (ed.) ; E210 Daniš Tibor ; E210
  Journal of Vacuum Science and Technology B . Vol. 24, No. 4 (2006), s.1951-1955
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. The Influence of Ni Catalyst on the Growth of Carbon Nanotubes on Si Substrates
  Daniš Tibor ; E210  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Vojačková Anna ; E210 Breza Juraj ; E030 Michalka Miroslav Búc Dalibor ; E030 Redhammer Robert ; E030 Vojs Marian ; E030
  Vacuum . Vol. 81 (2006), s.22-24
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Uhlíkové nanorúrky
  Janík Ján ; E030  Daniš Tibor ; E210
  Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2005 . - 75 s
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 10. Growth and Emission Properties of Vertically Aligned Carbon Nanotubes
  Hrček Zdenko  Daniš Tibor ; E210
  Nanotechnology and vacuum : . s.49-53
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok