Výsledky vyhľadávania

 1. From stochasticism to determinism in evaluation of human postural responses / aut. Boris Barbolyas, Cyril Belavý, Ján Vachálek, Ladislav Dedík, Diana Bzdúšková
  Barbolyas Boris ; 020020  Belavý Cyril ; 020020 Vachálek Ján ; 020020 Dedík Ladislav Bzdúšková Diana
  21st International Conference on Process Control (PC) 2017 . S. 234-239, USB kľúč
  chaos postoj COP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Evaluation of human postural system dynamical behavior via developed statokinesigram trajectory / aut. Boris Barbolyas, Kristína Šuttová, Ján Vachálek, Cyril Belavý, Branislav Hučko, Ladislav Dedík
  Barbolyas Boris ; 020020  Šuttová Kristína Vachálek Ján ; 020020 Belavý Cyril ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Dedík Ladislav
  IFAC-PapersOnLine . Vol. 50, 20th World congress on the International Federation of Automatic Control. Toulouse, France. July 9-14, 2017 (2017), s. 15627-15632, online
  formulácia modelu centrum tlaku (COP) model formulation center of pressure (CoP)
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Comparison of developed statokinesigram and marker data signals by model approach / aut. Boris Barbolyas, Kristína Bučková, Tomáš Volenský, Cyril Belavý, Ladislav Dedík
  Barbolyas Boris ; J0020  Bučková Kristína Volenský Tomáš ; J110 Belavý Cyril ; J0020 Dedík Ladislav ; J110
  International Science Index . Vol. 18, iss. 1, part VI (2016), s. 906-909
  centrum tlaku (COP) center of pressure (CoP)
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Postural system adaptation to Achilles tendom vibration stimuli - the pilot studu / aut. Boris Barbolyas, Jana Chrenová, Kristína Bučková, Michal Čekan, Branislav Hučko, Ladislav Dedík
  Barbolyas Boris ; 020020  Chrenová Jana ; 020110 Bučková Kristína Čekan Michal ; 020010 Hučko Branislav ; 020250 Dedík Ladislav ; 020110
  7th international posture symposium : . S. 20
  postural system adaptation adaptácia posturálneho systému
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Postural response signal characteristics identified by method of developed statokinesigram / aut. Boris Barbolyas, Michal Vajsábel, Cyril Belavý, Branislav Hučko, Ladislav Dedík
  Barbolyas Boris ; 020020  Vajsábel Michal ; 020020 Belavý Cyril ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Dedík Ladislav ; 020020
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava . Vol. 23, iss. 1 (2015), s. 1-5
  posture analysis center of pressure (CoP) centrum tlaku (COP)
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Short-term glucagon stimulation test of C-peptide effect on glucose utilization in patients with type 1 diabetes mellitus / aut. Viliam Mojto, Zuzana Rausová, Jana Chrenová, Ladislav Dedík
  Mojto Viliam  Rausová Zuzana ; 020020 Chrenová Jana ; J110 Dedík Ladislav ; J110
  MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING . Vol. 53, iss. 12 (2015), s. 1361-1369
  farmakodynamika farmakokinetika Pharmacodynamics pharmacokinetics
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Duration of breastfeeding and serum PCB 153 concentrations in children / aut. Kinga Lancz, Irva Hertz-Picciotto, Todd A Jusko, Ľubica Murínová, Soňa Wimmerová, Eva Šovčíková, Ladislav Dedík, Maximilián Strémy, Beata Drobná, Daniela Farkašová, Tomáš Trnovec
  Lancz Kinga  Hertz-Picciotto Irva Jusko Todd A. Murínová Ľubica Wimmerová Soňa Šovčíková Eva Dedík Ladislav ; 020110 Strémy Maximilián ; 067000 Drobná Beata Farkašová Daniela Trnovec Tomáš
  Environmental research . Vol. 136, (2015), s. 35-39
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Pri ktorej hodnote BMI dochádza k znižovaniu koncentrácie vitamínu D3? / aut. Viliam Mojto, Zuzana Rausová, Jana Chrenová, Ladislav Dedík, Kolcunová Martina
  Mojto Viliam  Rausová Zuzana ; J0020 Chrenová Jana ; J0020 Dedík Ladislav ; J0020 Kolcunová Martina
  12. Slovenské obezitologické dni . S. 19, CD-ROM
  BMI
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 9. Development of the mechanistic-circulatory model to identification of deep compartment after intravenous administration of ethanol
  Chrenová Jana ; J0020  Rausová Zuzana ; J0020 Wilkinson Paul K. Rheingold Jay L. Dedík Ladislav ; J0020
  European International Journal of Science and Technology . Vol. 3, no. 5 (2014), s. 46-56
  alcohols blood flow alkohol prietok krvi
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Quantifying pharmacodynamic interaction between atenolol and valsartan
  Rausová Zuzana ; J0020  Chrenová Jana ; J0020 Mojto Viliam Dedík Ladislav ; J0020
  Central European Journal of Medicine . Vol. 9, No. 1 (2014), p. 1-9
  krvný tlak Blood pressure
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok