Výsledky vyhľadávania

 1. Toxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
  Paprčiaková Veronika ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158520
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja
  Balážová Gabriela ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150843
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Príprava železom modifikovaného granulovaného aktívneho uhlia a jeho využitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
  Dudková Andrea ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150709
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
  Dioszeghy Flóra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151069
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Výskum procesov v integrovanom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
  Farkaš Adrián ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150714
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Arsenic Removal from Water and Its Impact on Selected Species of Organisms
  Zakhar Ronald ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.08.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145789
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 7. Granulovaný oxid železitý ako účinný adsorbent pri odstraňovaní päťmocného arzénu z vôd / aut. Ronald Zakhar, Ivana Zembjaková, František Čacho, Ján Derco
  Zakhar Ronald ; 046290  Zembjaková Ivana Čacho František ; 041000 Derco Ján ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 70, č. 6 (2020), s. 4-7
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Spôsob zvýšenia obsahu minerálnych látok vo vode a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu, dátum zverejnenia 04.02.2020
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Vajíčeková Anna Vrabeľ Martin ; 046290
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Toxicita odpadových vôd celulózo-papierenského priemyslu / aut. Nikola Šoltýsová, Oľga Čižmárová, Ján Derco
  Šoltýsová Nikola ; 040000  Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 331-332
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Štúdium degradácie farbív v odpadových vodách celulózo-papierenského priemyslu / aut. Nikola Šoltýsová, Petra Gaňová, Oľga Čižmárová, Ján Derco
  Šoltýsová Nikola ; 040000  Gaňová Petra ; 040000 Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 70, č. 10 (2020), s. 7-10
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok