Výsledky vyhľadávania

 1. Príprava bionanočastíc z rastlinných matríc
  Tlčíková Marcela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139882
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Sequential nano-bio-remediation using „green“ bionanoparticles and bacteria / aut. Katarína Dercová, Hana Horváthová, Mariana Hurbanová, Marcela Tlčíková
  Dercová Katarína ; 044000  Horváthová Hana Hurbanová Mariana Tlčíková Marcela ; 040000
  Contaminated Sites 2020 . S. 29-35
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Bakteriálne kmene ako potenciálne degradéry ropného znečistenia: Izolácia kmeňov a laboratórny skríning ich degradačných schopností / aut. Hana Horváthová, Juraj Macek, Petra Olejníková, Katarína Dercová
  Horváthová Hana  Macek Juraj Olejníková Petra ; 043000 Dercová Katarína ; 044000
  Geochémia 2020 : . S. 45-46
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente
  Prokopová Dominika ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143113
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
  Kozáková Mariana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125719
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
  Majčinová Michaela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135792
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
  Batunová Petra ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125811
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : D-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127852
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
  Domšicová Michaela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143161
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu / aut. Hana Horváthová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000
  Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště : . S. 172-174
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok