Výsledky vyhľadávania

 1. Logistics and employment as main factors of the competitiveness of enterprises / aut. Nagib Daneshjo, Jozef Gajdoš, Zuzana Chodasová, Mária Ďurišová, Barbara Gontkovičová, Pavol Čekan ; rec. Vojtech Dirner, Svitlana Strelnyk Olexandrivna
  Daneshjo Nagib  Gajdoš Jozef Chodasová Zuzana ; 902021 Ďurišová Mária Gontkovičová Barbara Čekan Pavol ; 065200 Dirner Vojtech (rec.) Olexandrivna Svitlana Strelnyk (rec.)
  1.vyd
  San Antonio, USA : FedEx Print and Ship Center, 2018 . - 356 s : 150pieces
  ISBN 978-0-692-10740-9
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Terminologické propedeutikum z environmentalistiky / rec. Vojtech Dirner ; rec. Jozef Mihok, Anton Osvald
  Dirner Vojtech (rec.)  Mihok Jozef (rec.) Osvald Anton (rec.) Rusko Miroslav ; 065200 (ed.)
  1. vyd.
  Žilina : Strix, 2017 . - 400 s.
  ISBN 978-80-971926-2-4
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 3. Sustainable socio-economic development / aut. Vojtech Ferencz, Milan Majerník, Zuzana Chodasová, Peter Adamišin, Zuzana Štofková, Gabriela Sančiová, Enayat Danishjoo ; rec. Vojtech Dirner, Igor Budak
  Ferencz Vojtech  Majerník Milan Chodasová Zuzana ; 902021 Adamišin Peter Štofková Zuzana Sančiová Gabriela Danishjoo Enayat Dirner Vojtech (rec.) Budak Igor (rec.)
  1.vyd
  Düsseldorf A&A Digitalprint 2017 . - 503 s
  ISBN 978-3-00-055590-9
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Významné medzníky a aktivity zamerané na podporu koncepcie udržateľného rozvoja v globálnom kontexte / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Terminologické propedeutikum z environmentalistiky / . S. 28-47
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Významné medzníky a dokumenty pri uplatňovaní koncepcie udržateľného rozvoja na Slovensku / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Terminologické propedeutikum z environmentalistiky / . S. 48-56
  kapitola(článok) z dokumentu
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Miroslav Rusko, Emil Čerkala
  Rusko Miroslav ; 065200  Čerkala Emil
  Terminologické propedeutikum z environmentalistiky / . S. 114-390
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 7. Vybrané technické predpisy korešpondujúce s oblasťou environmentálneho manažérstva / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Terminologické propedeutikum z environmentalistiky / . S. 391-400
  kapitola(článok) z dokumentu
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Analysis of emissions from selected wood charcoal species combustion
  Dirner Vojtech  Dobeš A. Király A.
  Applied Mechanics and Materials . s.1645-1648
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 16.10.2013, Trnava, SR
  Moravčík Oliver (ed.) ; M6000  Mikuš Tibor (ed.) Balog Karol (ed.) ; M5000 Dirner Vojtech (rec.) Oravec Milan (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2013
  ISBN 978-80-971439-3-0
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 10. Toxicita Cu, As a Sb na haldových poliach v oblasti opustených Cu-ložísk Ľubietová a Špania Dolina
  Andráš Peter  Ladomerský Juraj Samešová Dagmar Rusko Miroslav ; M5000 Dirner Vojtech Krnáč Jozef
  Manažérstvo životného prostredia 2012 : . s.173-183
  toxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok