Výsledky vyhľadávania

 1. Rusko-slovenský frazeologický slovník
  Dorotjaková Viktória 
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998 . - 670 s
  ISBN 80-08-00304-9
  slovníky
  slovník jazykový
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Veľký slovensko-ruský slovní : III.diel, P-Q
  Dorotjaková Viktória  Fifiková Elena Filkusová Mária Masárová Margita Petrufová Magdaléna
  Bratislava : Veda, 1986 . - 800 s
  ISBN 71-05-86
  Slovníky slovensko-ruské
  slovník jazykový
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0004
  kniha

  kniha

 3. Veľký slovensko-ruský slovník : II.diel, L-O
  Dorotjaková Viktória  Fifiková Elena Filkusová Mária Masárová Margita
  1.vyd.
  Bratislava : Veda, 1982
  ISBN 71-023-82
  Slovníky slovensko-ruské
  slovník jazykový
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha

 4. Veľký slovensko-ruský slovník : 1.diel: A - K
  Dorotjaková Viktória  Fifiková Elena Filkusová Mária Kothaj Imrich Španková Anna
  l. vyd.
  Bratislava : Veda, 1979 . - 976 s
  ISBN 71-059-79
  Slovníky slovensko-ruské
  slovník jazykový
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  SVF5104
  kniha

  kniha

 5. Slovensko-ruský slovník : Okolo 45 000 slov
  Kollár Dezider  Dorotjaková Viktória Filkusová Mária Vasilievová Eugénia
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976 . - 768 s
  slovník jazykový
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  FEI1004
  FIIT0001
  SVF4005
  kniha

  kniha