Výsledky vyhľadávania

 1. Vykurovanie 2020 : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 10. - 14. február 2020 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (zost.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (zost.) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2020 10. - 14. 2. 2020 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020 . - CD-ROM, 419 s.
  ISBN 978-80-89878-58-1
  vykurovanie zásobovanie teplom klimatické zmeny inovácie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (18) - článok
  kniha

  kniha

 2. Vykurovanie 2019 : zborník prednášok z 27. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom. Podbanské, Vysoké Tatry, 1. - 5. apríl 2019 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2019 27. 1. - 5. 4. 2019 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019 . - CD-ROM, 481 s.
  ISBN 978-80-89878-42-0
  vykurovanie zásobovanie teplom smart technológie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (21) - článok
  kniha

  kniha

 3. Vykurovanie 2018 : zborník prednášok z 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Nové trendy v zásobovaní budov teplom. Podbanské, SR, 12. - 16. 2. 2018 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Dubnička, Milan (rec.) Jandačka, Jozef (rec.)
  Vykurovanie 2018 26. 12. - 16. 2. 2018 Podbanské, Vysoké Tatry, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 487 s.
  ISBN 978-80-89878-20-8
  vykurovanie zásobovanie teplom
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (28) - článok
  kniha

  kniha

 4. Vykurovanie 2017 : zborník prednášok z 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Zásobovanie teplom - celospoločenský fenomén. Podbanské, SR, 6. - 10. 3. 2017 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Dubnička, Milan (rec.) Jandačka, Jozef (rec.)
  Vykurovanie 2017 25. 6. - 10. 3. 2017 Podbanské, Vysoké Tatry, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2017 . - CD-ROM, 525 s.
  ISBN 978-80-89878-06-2. -- ISBN 978-80-89878-05-5
  vykurovanie zásobovanie teplom
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (24) - článok
  kniha

  kniha

 5. Vykurovanie 2016 : zborník prednášok z 24. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Zelená úsporám energie v budovách. Stará Ľubovňa, SR, 7. - 11. 3. 2016 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Dubnička, Milan (rec.) Jandačka, Jozef (rec.)
  Vykurovanie 2016 24. 7. - 11. 3. 2016 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2016 . - CD-ROM, 519 s.
  ISBN 978-80-89216-87-1
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (32) - článok
  kniha

  kniha

 6. Vykurovanie 2015 : elektronický zdroj zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, Stará Ľubovňa, SR, 2. - 6. 3. 2015
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Švecová, Zuzana, (ed.) Dubnička, Milan (rec.) Chmúrny, Ivan, ; 010180 (rec.)
  Vykurovanie 2015 23. 2. - 6. 3. 2015 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2015 . - CD-ROM, 475 s.
  ISBN 978-80-89216-70-3 (CD-ROM). -- ISBN 978-80-89216-69-7 (print)
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (32) - článok
  kniha

  kniha

 7. Vykurovanie 2014 : zborník prednášok z 22. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému "Energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie vykurovacích systémov". Stará Ľubovňa, SR, 3. - 7. 3. 2014
  Petráš, Dušan, ; V290 (ed.) Švecová, Zuzana, (ed.) Dubnička, Milan (rec.) Chmúrny, Ivan, (rec.) ; V180
  Vykurovanie 2014 22. 3. - 7. 3. 2014 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2014 . - 450 s.
  ISBN 978-80-89216-61-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (32) - článok
  kniha

  kniha

 8. Možnosti vylepšenia energetickej bilancie existujúcich obytných budov / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; A4140 
  Vykurovanie 2014 : . S. 49-53
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vykurovanie 2013 : zborník prednášok z 21. medzinárodnej konferencie na tému "Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov". Ľubovnianske kúpele, SR, 4. - 8. 3. 2013
  Dubnička, Milan (rec.) Chmúrny, Ivan, (rec.) ; V180
  Vykurovanie 2013 21. 4. - 8. 3. 2013 Ľubovnianske kúpele, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2013 . - 497 s.
  ISBN 978-80-89216-53-6
  zborník (príspevkov)
  (36) - článok
  kniha

  kniha

 10. Technické a environmentálne aspekty splynovania uhlia v teplárni / aut. Iva Fabušová, František Urban, Ľubor Kučák
  Fabušová Iva  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2013 : . S. 69-72
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok