Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zásobovania teplom mesta s 10 000 obyvateľmi / aut. František Urban, Ľubor Kučák, Iva Fabušová, Michal Fabuš
  Urban František ; 020060  Kučák Ľubor Fabušová Iva Fabuš Michal
  Vykurovanie 2018 : . S. 99-104, CD ROM
  centrálne zásobovanie teplom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosti zásobovania teplom po odstavení veľkého tepelného zdroja
  Fabuš Michal  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2012 : . s.115-119
  teplo
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Analýza kogenerácie pre atypický odberový diagram tepla
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Fodor Peter ; J0060 Fabuš Michal
  Vykurovanie 2012 : . s.165-168
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Dopadová štúdia - návrh zadania projektu spaľovania DŠ a produktov z drevných pilín : priebežná správa
  Šooš Ľubomír ; J0070  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Fabuš Michal Ondruška Juraj ; J0070 Fabuš Michal Biath Peter ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Fabušová Iva Fodor Peter ; J0060
  Bratislava : PROEN, 2012 . - 65 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 5. Porovnanie uplatnenia protitllakovej a kondenzačnej odberovej turbíny v teplárenskej prevádzke
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Fodor Peter ; J0060 Fabuš Michal
  Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.117-120
  turbína účinnosť turbine efficiency
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Energetická koncepcia mesta Holíč v tepelnej energetike
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2006 . - 117 s
  fosílne zdroje obnoviteľné zdroje energie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Energetická koncepcia mesta Šamorín v tepelnej energetike
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2006 . - 117 s
  fosílne zdroje obnoviteľné zdroje energie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Určenie cien tepla z výhrevne so spaľovaním drevnej štiepky a zemného plynu
  Fabuš Michal  Urban František ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal
  Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : . s.437-442
  investičné náklady ekonomická analýza economical analysis investment costs
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Energetická koncepcia mesta Senica v tepelnej energetike
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2005 . - 95 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Energetická koncepcia mesta Malacky v tepelnej energetike : Záverečná správa
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2005 . - 107 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha