Výsledky vyhľadávania

 1. Tenké vrstvy TiN a MoS2 deponované na K-K súkolesí
  Fedák Miroslav ; J0030  Bošanský Miroslav ; J0030 Gaduš Ján
  50. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : . s.[3]
  K-K ozubenie ekologické oleje C-C tooth gear
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Mäkké alebo tvrdé povlaky v ozubených prevodoch?
  Bošanský Miroslav ; J0030  Fedák Miroslav ; J0030 Dzimko Marián
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2009 : . s.19-23
  mäkký a tvrdý povlak soft and hard coating
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. The coatings as the possibility of increasing the load capacity of tooth flank
  Bošanský Miroslav ; J0030  Fedák Miroslav ; J0030 Kožuch Igor ; J0030
  Machine Design : . s.237-242
  non-involute teeth C-C tooth gear neevolventné ozubenie
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Analýza tribotechnického systému veterného motora v aplikácii veternej studne
  Tököly Pavol ; J0030  Gajdoš Martin ; J0030 Fedák Miroslav ; J0030 Bošanský Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2008 = New Trends in Design and Technical Documentation Creation : . s.124-127
  veterné čerpadlo veterná turbína windmill wind turbine
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. PVD coating as a possibility to increase the load capacity of gearings to scuffing
  Bošanský Miroslav ; J0030  Kožuch Igor ; J0030 Fedák Miroslav ; J0030
  Vistnik Nacionaľnogo Techničnogo Universiteta . No. 28 (2008), s.30-37
  PVD metóda K-K ozubenie coatings
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Tvrdé povlaky ako alternatíva kalených neevolventných ozubených prevodov
  Bošanský Miroslav ; J0030  Fedák Miroslav ; J0030
  Acta technologica agriculturae [elektronický zdroj] . Roč. 11, č. 4 (2008), s.109-112
  TiN coating C-C tooth gear TiN povlak Niemannov test
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Analýza dotykových napätí v skrutkovom súkolesí s rovnobežnými osami rotácie
  Gajdoš Martin ; J0030  Bošanský Miroslav ; J0030 Tököly Pavol ; J0030 Fedák Miroslav ; J0030
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 3-C (2008), s.139-144
  screwing gearing contact stress skrutkové súkolesie MKP - metóda konečných prvkov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Odolnosť tenkých vrstiev TiN a MoS2 deponovaných na ozubených kolesách
  Fedák Miroslav ; J0030  Bošanský Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2008 = New Trends in Design and Technical Documentation Creation : . s.98-101
  coatings testing equipment povlaky skúšobné zariadenie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Povlaky ako možnosť zvýšenia únosnosti ozubených kolies : Dizertačná práca
  Fedák Miroslav ; J0030 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 82 s
  ozubené kolesá mazanie ochrana životného prostredia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Možnosti použitia MKP pri rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Veterná studňa
  Gajdoš Martin ; J0030  Tököly Pavol ; J0030 Bošanský Miroslav ; J0030 Fedák Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2008 = New Trends in Design and Technical Documentation Creation : . s.10-13
  veterná studňa nosníková sústava wind pump wind well
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok