Výsledky vyhľadávania

 1. Electrochemical study of novel nanostructured In2S3 and its effect on oxidative damage to DNA purine bases
  Ferancová Adriana  Rengaraj Selvaraj Kim Y. Vijayalakshmi S. Labuda Ján ; C1180 Bobacka J. Sillanpää Mika
  Electrochimica Acta . Vol. 92 (2013), s.124-131
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Polymers as an immobilization matrix in construction of electrochemical nucleic acid biosensors
  Beníková Katarína  Ferancová Adriana Labuda Ján ; C1180 . - 1 s
  Pokroky v analytickej chémii, 12.-13. mája, 2011, Kočovce . s.nestr.
  DNA biosenzory polyméry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Využitie polymérov pri príprave elektrochemických biosenzorov na báze nukleových kyselín
  Beníková Katarína  Ferancová Adriana Labuda Ján ; C1180
  2010
  XXX
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Nanomaterial interfaces at electrochemical carbon-based sensors for DNA damage detection
  Labuda Ján ; C1180  Šimková Darina ; C1180 Beníková Katarína Ferancová Adriana Vyskočil Vlastimil
  2010
  217th Electrochemical Society Meeting, April 25 - 30, 2010, Vancouver, Canada . 2010), s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. dsDNA modified carbon nanofiber - solidified paste electrodes: probing Ni(II) - DNA interactions
  Ferancová Adriana  Rassaei Liza Marken Frank Labuda Ján ; C1180 Sillanpää Mika
  2010
  Microchimica Acta . Vol. 170, Iss. 1-2 (2010) (2010), s.155?164
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Physical and electrochemical characterization of CdS hollow microspheres prepared by a novel template free solution phase method
  Rengaraj Selvaraj  Ferancová Adriana Jee S.H. Venkataraj S. Kim Y. Labuda Ján ; C1180 Sillanpää Mika
  Electrochimica Acta . Vol. 56, Iss. 1 (2010), s.501-509
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Polymers as a constrction part of electrochemical nucleic acid biosensors
  Beníková Katarína  Ferancová Adriana Labuda Ján ; C1180
  Proceedings of the 6th International Students Conference ?Modern Analytical Chemistry?, Prague, 23-24 September 2010 . s.97-99
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Electrochemical determination of guanine and adenine by CdS microspheres modified electrode and evaluation of damage to DNA purine bases by UV radiation
  Ferancová Adriana  Rengaraj Selvaraj Kim Y. Labuda Ján ; C1180 Sillanpää Mika
  Biosensors and Bioelectronics . Vol. 26, Iss. 2 (2010), s.314-320
  Adenine CdS microsphere chitosan Electrochemical sensor Guanine
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Nanostructured DNA-chitosan modified electrodes for sensing of DNA damage by malondialdehyde and oxidized edible oils
  Beníková Katarína  Ferancová Adriana Sirotová Ľudmila Labuda Ján ; C1180
  IX. Pracovní setkáni fyzikálních chemiku a elektrochemiku, sborník príspevku, Brno , 29. a 30. června 2009 . s.32-33
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Sensing of DNA damage by malondialdehyd and oxidized edible oils by using nanostructured DNA-chitosan modified electrodes
  Beníková Katarína  Ferancová Adriana Sirotová Ľudmila Labuda Ján ; C1180
  13. Osterreichische Chemietage, August 24-27, 2009 : . s.PO-97
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok