Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. [elektronický zdroj] International scientific conference 16th-17th May 2018, Bratislava
  Uhliar, Miroslav (zost.) Kintler, Jakub (zost.) Fetisovová, Elena (rec.) Tršťanská, Alena (rec.)
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018.Current problems of the corporate sector 2018. 16th-17th May 2018 Bratislava
  1. vyd
  Bratislava Ekonóm 2018 . - 1120 s, online
  ISBN 978-80-225-4536-5
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 2. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Current problems of the corporate sector 2017 : Int.scientific conference, 17.-18. May 2017, Handlová / rec. Elena Fetisovová, Alena Tršťanská
  Fetisovová, Elena (rec.) Tršťanská, Alena (rec.)
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Current problems of the corporate sector 2017 17.-18. May 2017 : Handlová
  1.vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2017 . - 1172 s.
  ISBN 978-80-225-4422-1
  zborník
  (8) - článok
  kniha

  kniha

 3. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 [elektronický zdroj] International scientific conference. Current problems of the corporate sector 2016. 5.-6. May 2016, Bratislava / ed. Štefan Majtán ; rec. Elena Fetisovová, Alena Tršťanská
  Majtán, Štefan, (ed.) Fetisovová, Elena (rec.) Tršťanská, Alena (rec.)
  International scientific conference. Current problems of the corporate sector 2016 5.6. May, 2016 Bratislava
  1. vyd
  Bratislava Ekonóm 2016 . - online
  ISBN 978-80-225-4245-6
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 4. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 / rec. Elena Fetisovová, Alena Tršťanská
  Fetisovová, Elena (rec.) Tršťanská, Alena (rec.)
  1.vyd
  Bratislava Ekonóm 2015 . - 791 s
  ISBN 978-80-225-4077-3
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 5. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác
  Majtán Štefan (ed.)  Fetisovová Elena (rec.) Tršťanská Alena (rec.)
  1.vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2014 . - 563 s
  ISBN 978-80-225-3867-1
  zborník
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 6. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : Zborník vedeckých prác
  Majtán Štefan (ed.)  Fetisovova Elena (rec.) Tršťanská Alena (rec.)
  Bratislava : Ekonóm, 2013 . - 581 s
  ISBN 978-80-225-3636-3
  zborník
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 7. Aktuálne problémy podnikovej sféry : Zborník vedeckých prác. Bratislava, 17.5. 2012
  Fetisovová Elena (rec.)  Tršťanská Alena (rec.) Tóth M (zost.)
  Bratislava : Ekonóm, 2012 . - 698 s
  ISBN 978-80-225-3427-7
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 8. Podnikové financie : Zbierka príkladov
  Fetisovová Elena 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2005 . - 179 s
  ISBN 80-8078-030-7
  financie podnikové
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4110
  kniha

  kniha

 9. Financie malých a stredných podnikov
  Fetisovová Elena  Vlachynský Karol Sirotka Vladimír
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 260 s
  ISBN 80-89047-87-4
  malé a stredné podnikanie financie podnikové
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF0010
  kniha

  kniha

 10. Podnikové financie - zbierka príkladov
  Fetisovová Elena 
  1. vyd.
  Bratislava : Súvaha, 2002 . - 210 s
  ISBN 80-88727-49-9
  financie podnikové
  zbierka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  kniha

  kniha