Výsledky vyhľadávania

 1. Role of Demographic Change and Spatial Development of Slovakia
  Ladzianska Zuzana ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2020
  902020 ; Dátum obhajoby : 27.08.2020 ; Študijný odbor : priestorové plánovanie ; Študijný program : D-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136210
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Územné inovačné Klastre (modelové územie Klaster cestovného ruchu Liptov)
  Drugda Matej ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2020
  902020 ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150295
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Flexibilné verejné priestory pre 21. storočie (modelové územie Bratislava-Petržalka)
  Minarovičová Ema ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2020
  902020 ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150304
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel bývania
  Špaňová Monika ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2020
  902020 ; Dátum obhajoby : 12.06.2020 ; Študijný odbor : priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150290
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja. [elektronický zdroj] / aut. Maroš Finka, Ľubomír Jamečný, Vladimír Ondrejička ; rec. Milan Ftáčnik, Attila Tóth
  Finka Maroš ; 902022  Jamečný Ľubomír ; 902022 Ondrejička Vladimír ; 902022 Ftáčnik Milan (rec.) Tóth Attila (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2020 . - 69 s.
  ISBN 978-80-227-4988-6
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Praktikum strategického plánovania [elektronický zdroj] / aut. Ľubomír Jamečný, Vladimír Ondrejička ; rec. Maroš Finka, Hilda Kramáreková
  Jamečný Ľubomír ; 902022  Ondrejička Vladimír ; 902022 Finka Maroš ; 902022 (rec.) Kramáreková Hilda (rec.)
  1. vyd
  Bratislava Spektrum STU 2020 . - 107 s.
  ISBN 978-80-227-4989-3
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia / aut. Maroš Finka, Milan Husár, Tomáš Sokol
  Finka Maroš ; 902022  Husár Milan ; 902022 Sokol Tomáš
  Sustainability [elektronický zdroj] . Vol.12, iss. 13 (2020), s.2-21
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Od smart city ku smart regiónu – modelové územie FUA Piešťany
  Babincová Michaela ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 13.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143082
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Climate change adaptation strategy for urban agglomerations – model area Damavand city
  Khosravi Shokoofeh ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 13.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PPxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146716
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Harmonizácia dopravnej a zelenej infraštruktúry v krajine na modelovom území Bratislavy
  Kvoročková Veronika ; 902020  Finka Maroš ; 902022 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 13.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143025
  diplomová práca
  kniha

  kniha