Výsledky vyhľadávania

 1. Prediction of high-rise building settlement founded in neogene clay
  Galliková Zuzana ; 010150 
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 569-576
  high-rise building foundation deformations settlement neogene clay
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Dočasné odkalisko so skládkou inertného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2018 . - 73 s.
  odkalisko inertný odpad popolový sediment hrádzový systém zrnitosť šmyková pevnosť
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Experimental analysis of over-consolidation in subsoil in Bratislava, Slovakia
  Galliková Zuzana ; 010150 
  Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering. Volume 1 : . S. 514-518
  experimental analysis consolidation laboratory testing
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Mechanické vlastnosti zemín neogénneho podložia Bratislavy - modelový profil
  Galliková Zuzana ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Šujan Martin Dovičin Peter Šujan Michal
  Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia : . CD-ROM, s. 86
  klasická štatistika neogén
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Dočasné odkalisko so skládkou interného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska a fenoménu stekutenia popolového sedimentu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 60 s.
  popol stabilizát zrnitosť šmyková pevnosť stupeň bezpečnosti proti stekuteniu
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska pre jeho stabilitnú analýzu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017 . - 105 s.
  hrádzové teleso zrnitostné zloženie zemín šmyková pevnosť zemín deformačné parametre zemín priepustnosť zemín
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Definitívne odkalisko Chalmová, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska a fenoménu stekutenia popolového sedimentu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 50 s.
  odkalisko popol zrnitosť statická penetračná skúška stupeň bezpečnosti proti stekuteniu
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Pre-Quaternary basement of Bratislava (part 1) : genetic vs. geotechnical characteristics of the Neogene foundation soils
  Šujan Martin  Slávik Ivan ; 010150 Galliková Zuzana ; 010150 Dovičin Peter Šujan Michal
  Acta Geologica Slovaca . Roč. 8, č. 1 (2016), s. 71-86
  Danube basin Bratislava neogene Volkovce Fm Beladice Fm geotechnical characteristics of subsoil
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
  Šuník Adam ; V  Galliková Zuzana (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering bridge structure foundation mostný objekt zakladanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108825
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Experimentálny výskum geotechnických vlastností zemín skládok - odkalísk gudrónov DUBOVÁ (PREDAJNÁ I. a PREDAJNÁ II.) a posúdenie stability hrádzového systému. I. etapa
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Galliková Zuzana ; V150 Horváthová Timea ; V150 Martinka Lukáš ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014 . - 42 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha