Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
  Bútorová Natália ; 902020  Glatz Mária ; 902023 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136158
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. The use of interactive multimedia didactic means in the education of students / aut. Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota, Monika Zatrochová
  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023  Mišota Branislav ; 902023 Zatrochová Monika ; 902024
  INTED 2019 . S.9525-9531
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Možnosti merania inovačných výstupov. / aut. Jozef Chajdiak, Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023 Mišota Branislav ; 902023
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. . S.189-196
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Creating educational content and applications based on HTML5 technology / aut. Branislav Mišota, Mária Glatz ( Ďurechová)
  Mišota Branislav ; 902023  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023
  Knowledge for market use 2017: people in economics-decisions, behavior and normative models . S.362-370
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Human factor in the conitions of the strategy of open innovation / aut. Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023  Mišota Branislav ; 902023
  Knowledge for market use 2017: people in economics-decisions, behavior and normative models . S.441-446, online
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The selected measures of innovation / aut. Jozef Chajdiak, Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef ; 902023  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023 Mišota Branislav ; 902023
  Proceedings of the 4th International Conference. Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability( IMECS). . S.85-95 (CD-ROM)
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Improvement of the quality of teaching of accounting at technical universities / aut. Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota, Jaroslav Kultan, Matej Kultan
  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023  Mišota Branislav ; 902023 Kultan Jaroslav Kultan Matej
  5th Cyprus international conference on Educational Research . CD-ROM,S.133
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Active education of the employees of the small and medium-sized enterprises / aut. Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023  Mišota Branislav ; 902023
  Knowledge for market use 2016: Our interconnected and divided world . S.104-114
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zmeny na trhu práce vyvolané novými informačnými a komunikačnými technológiami / aut. Mária Glatz ( Ďurechová)
  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023 
  Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika . S.64-73
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Analysis of sales -effect of the price changes, and paret´s analysis sales / aut. Jozef Chajdiak, Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Chajdiak Jozef ; 902023  Glatz ( Ďurechová) Mária ; 902023 Mišota Branislav ; 902023
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 . CD-ROM, S.383-392
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok