Výsledky vyhľadávania

 1. Koncepčný návrh reťazového kladkostroja o nosnosti 3t a zdvihu 1200mm
  Pőthe Krisztián ; 020030  Glatz Metod ; 020030 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133041
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Konštrukčný návrh nakladacieho pracovného zariadenia pre polootočný nakladač
  Somogyi Zoltán ; 020030  Glatz Metod ; 020030 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133430
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. koncepčný návrh polootočného univerzálneho nosiča náradia
  Bilačič Michal ; 020030  Glatz Metod ; 020030 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133446
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Koncepčný návrh prídavného zariadenia na prepravu betónových zmesí pre dozer
  Čajkovič Ivan ; 020030  Glatz Metod ; 020030 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133046
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : Kočovce, 6.-7. 9. 2016
  Gulan, Ladislav, ; 020030 (ed.) Gavačová, Jana, ; 020030 (ed.) Schmidtová, Carmen, ; 020030 (ed.) Izrael, Gregor, ; 020030 (ed.) Glatz, Metod, (ed.)
  Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov 42. 6.-7. 9. 2016 Kočovce, Slovensko
  1. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 182 s.
  ISBN 978-80-227-4584-0
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (8) - článok
  kniha

  kniha

 6. Zapojenie na verifikáciu matematických modelov mobilných pracovných strojov : úžitkový vzor č. 7417 / aut. Ladislav Gulan, Michal Moťovský, Metod Glatz, Gregor Izrael
  Gulan Ladislav ; 020030  Moťovský Michal Glatz Metod ; 020030 Izrael Gregor ; 020030
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva 2016 . - 9 s.
  mobilný pracovný stroj mobile working machine
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 7. Mechanizmus preklápania nástroja pracovného zaradenia nakladača : úžitkový vzor č. 7532 / aut. Ladislav Gulan, Michal Moťovský, Metod Glatz, Pavol Slovák, Milan Naď
  Gulan Ladislav ; 020030  Moťovský Michal Glatz Metod Slovák Pavol ; 020030 Naď Milan ; 066000
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 6 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=750789
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 8. Zapojenie na reguláciu plávania nástroja pracovného zariadenia nakladača : úžitkový vzor č. 7549 / aut. Ladislav Gulan, Michal Moťovský, Metod Glatz, Gregor Izrael
  Gulan Ladislav ; 020030  Moťovský Michal Glatz Metod Izrael Gregor ; 020030
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 7 s.
  mobilný pracovný stroj mobile working machine
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 9. Koncepčný návrh nadstavby zdvíhacej parkovacej plošiny s nosnosťou do 3000kg
  Pénzes Imre ; 020030  Glatz Metod (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá ; Študijný program : B-ALSM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90397
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Koncepčný návrh mechanickeho zdvíhacieho zariadenia o nosnosti 3 t a zdvihu 1200 mm
  Záviš Branislav ; 020030  Glatz Metod (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá ; Študijný program : B-ALSM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104253
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha