Výsledky vyhľadávania

 1. Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní / ed. Šimon Peter, Ivan Pilný ; rec. Ivan Gojdič, Lacková Jadwiga
  Šimon Peter (zost.) Pilný, Ivan (zost.) Gojdič, Ivan (rec.) Lacková Jadwiga (rec.)
  17. medzinárodný seminár o reštaurovaní 9.-11. Október 2019 : Skalica - Holíč, Slovensko
  1. vydanie
  Bratislava : Restau.Art, 2019 . - 270 s.
  ISBN 978-80-570-1293-1
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Veľkomoravské kostoly na Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období / aut. Andrej Botek ; rec. Jerzy Uścinowicz, Ivan Gojdič, Jadviga Lacková, Peter Kresánek
  Botek Andrej ; 053130  Uścinowicz Jerzy (rec.) Gojdič Ivan (rec.) Lacková Jadviga (rec.) Kresánek Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Post Scriptum, 2014 . - 200 s.
  ISBN 978-80-89567-37-9
  kostoly veľkomoravské architektúra sakrálna Bratislavský hrad Hrad Devín - trikoncha Nitra - Martinský vrch, hrad a pešia zóna stredovek kresťanstvo
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  Veľkomoravské kostoly na Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období

  kniha

 3. Nekropolná architektúra : Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry
  Gressnerová Laura (ed.) ; R  Gojdič Ivan (rec.) Krivošová Janka (rec.) Ledinská Jarmila (rec.)
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012 . - 192 [27,01 AH
  ISBN 978-80-227-3748-7
  cintoríny historické Banská Štiavnica
  monografia
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  kniha

  kniha

 4. Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 26. a 27. októbra 2011
  Kahoun Karol (rec.)  Ježeková Zuzana (zost.) Gojdič Ivan (zost.)
  1.
  Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012 . - 175
  ISBN 978-83-7490-541-1
  zborník
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 5. Drevené kostoly
  Dudáš Miloš  Gojdič Ivan Šukajlová Margita
  Bratislava : Dajama, 2007 . - 127 s
  ISBN 80-89226-14-0
  kostoly drevené architektúra sakrálna
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2100
  Drevené kostoly

  kniha

 6. Trnava a Šaštín - úloha Trnavy v šírení barokového kultu šaštínskeho pútnického miesta
  Szabolcs Serfözö 
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005 : . s. 74-79
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005 : vedecká konferencia, konaná 26.-27.októbra 2005 v Trnave
  Gojdič Ivan (zost.)  Zvedelová Kristína (zost.)
  Trnava : Trnavská univerzita, 2006 . - 198 s CD
  ISBN 80-8082-084-8
  umenie na Slovensku architektonické pamiatky dejiny umenia
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1001
  kniha

  kniha

 8. Pár slov k súťaži:Kombinovaná (verejná a vyzvaná) anonymná urbanisticko-architektonická súťaž na novostavbu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a kňazského seminára v Bratislave
  Gojdič Ivan  Gregorová Jana ; A2120
  Projekt . roč.44, č.3 (2002), s.41
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. 9.Devín

  Devín : Slovanské hradisko
  Gojdič Ivan 
  Bratislava : Pamiatkový ústav, 2000 . - 47 s.;obr
  ISBN 80-968492-3-9
  Devín hrad
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  SVF0200
  kniha

  kniha