Výsledky vyhľadávania

 1. Stabilizácia taveniny na prípravu penových kovov
  Harnúšková Jana ; M1000  Simančík František (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 99 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering stabilization stabilizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75648
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vlyv prísad Ca a SiC na viskozitu hliníkovej taveniny
  Kustyán Mátyás ; M  Harnúšková Jana (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 45s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering metalografia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94538
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv zloženia speniteľného hliníkového polotovaru na priebeh expanzie
  Tok Zoltán ; M  Harnúšková Jana (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 50s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering expansion diferenčná termická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74893
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Využitie diferenčnej termickej analýzy na sledovanie zmien v titánhydride po tepelnom spracovaní
  Harnúšková Jana  Illeková Emília Simančík František
  Použitie moderných nedeštruktívnych meracích metód vo výskume nových materiálov v rámci centra excelentnosti CEKOMAT : . s.48-51
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stabilization of aluminium melt
  Adamčíková Andrea  Harnúšková Jana Simančík František Florek Roman Nosko Martin
  MATRIB 2011 : . s.1
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Peculiarities of TiH2 decomposition
  Illeková Emília  Harnúšková Jana Florek Roman Simančík František Maťko Igor Švec Peter
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . Vol. 105 (2011), s.583-590
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Effect of heating uniformity on the foaming kinetics and porous structure
  Nosko Martin  Simančík František Florek Roman Harnúšková Jana
  MATRIB 2010 . s.332-336
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Reproducibility of aluminium foam properties
  Nosko Martin  Simančík František Florek Roman Adamčíková Andrea Harnúšková Jana
  Cellular Materials :
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Effect of chemical composition of foamable precursor on the foaming kinetics of aluminium foam ALULIGHT
  Florek Roman  Nosko Martin Simančík František Harnúšková Jana
  MATRIB 2010 . s.104-108
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Description of foaming kinetics
  Harnúšková Jana  artinNosko Martin Florek R Krížik Peter Simančík František
  MATRIB 2010 . s.144-148
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok