Výsledky vyhľadávania

 1. Berechnungsmethoden zur ermittlung der merkantilen wertminderung
  Trömner Marc Sven ; M980  Herbácskóová Anita ; M980
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2012), s.51-54
  merkantiler wert berechnungsmodelle
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Aplikácia marketingového informačného systému v podnikovej praxi
  Herbácskóová Anita ; M980  Baran Dušan (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 111 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46110
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Budovanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.2000 v podniku : Diplomová práca
  Herbácskóová Anita ; M980  Mĺkva Miroslava (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002 . - 64 s abstr. + príl.
  manažérstvo kvality priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha