Výsledky vyhľadávania

 1. Global optimization for parameter estimation of differential-algebraic
  Čižniar Michal  Podmajerský Marián ; C7220 Hirmajer Tomáš ; C7220 Fikar Miroslav ; C7220 Latifi M.A.
  Chemical Papers . Vol. 63, No. 3 (2009), s.274?283
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. NMPC based on global optimisation
  Čižniar Michal  Hirmajer Tomáš ; C7220 Podmajerský Marián ; C7220 Fikar Miroslav ; C7220 Latifi M.A.
  Process Control 2008 : . s.c025b-1?c025b-6
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Brief Introduction To DOTcvp - Dynamic Optimization Toolbox
  Hirmajer Tomáš ; C7220  Čižniar Michal Fikar Miroslav ; C7220 Balsa-Canto E. Banga J.R.
  Process Control 2008 : . s.C011a ? 1-C011a ? 10
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Application of a control vector parameterization method using an interior point algorithm
  Hirmajer Tomáš ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220 Balsa-Canto E. Banga J.R.
  Proceedings of the Fifth IASTED International Conference, Február 13-15 2008, Innsbruck : . s.122?127
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Open-Loop Optimal Control of a Hybrid System
  Hirmajer Tomáš ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5 . s.45-51
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Automatic Generation of Quizzes in MATLAB
  Fikar Miroslav ; C7220  Čirka Ľuboš ; C7220 Bakošová Monika ; C7220 Hirmajer Tomáš ; C7220
  Process Control 2007 : . s.184f.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aplikácia metódy dynamickej optimalizácie na riešenie problémov optimálneho riadenia
  Hirmajer Tomáš ; C7220  Čižniar Michal Fikar Miroslav ; C7220
  AT&P Journal Plus . Č. 2 (2007), s.57-62
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Recent Developments in Dynopt Package
  Podmajerský Marián ; C7220  Čižniar Michal Hirmajer Tomáš ; C7220 Fikar Miroslav ; C7220 Latifi M.A.
  Process Control 2007 : . s.032f.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Open-Loop Optimal Control of a Hybrid Coupled Tanks System
  Hirmajer Tomáš ; C7220  Fikar Miroslav ; C7220
  Procedings IAM 2007 workshop on informatics, automation and mathematics . s.64-70
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Dynamická optimalizácia procesov s hybridnou dynamikou
  Hirmajer Tomáš ; C7220 
  2007
  kandidátska dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha